מ"ג במדבר יח יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מ"ג במדבר · יח · יד · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל חרם בישראל לך יהיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל חֵרֶם בְּיִשְׂרָאֵל לְךָ יִהְיֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־חֵ֥רֶם בְּיִשְׂרָאֵ֖ל לְךָ֥ יִהְיֶֽה׃


תרגום

​ ​
אונקלוס (תאג'):
כָּל חֶרְמָא בְּיִשְׂרָאֵל דִּילָךְ יְהֵי׃
ירושלמי (יונתן):
כָּל דְמִגְמַר בְּיִשְרָאֵל דִילָךְ יְהֵי:

רבינו בחיי בן אשר

לפירוש "רבינו בחיי בן אשר" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

כל חרם בישראל לך יהיה. כל מי מישראל שיחרים סתם שום דבר מנכסיו נאסר לו ולכל ישראל ויהא לכהנים העובדים באותו משמרת. ובמקום אחר הוא אומר (ויקרא כז) כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו. ואם פירש לש"י יתננו לבדק הבית, ודרשו רז"ל במעשה קרח באשה אחת שהיתה לה רחל באתה לגזזה ובא הכהן אצלה שתתן לו ראשית הגז, כשילדה בכור נטלו כהן, ראתה שהדבר כן שחטתה, בא כהן נטל המתנות, אמרה יהא בשר זה חרם, נטל הכל.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ל "כ"ל "חרם בישראל, ריה"ג ור"י בן בבא ס""ל "דסתם חרמים לכהנים ולדידהו מ"ש כ"ל "חרם לך יהיה מיירי בסתם חרמים וכן פסק הרמב"ם בפ"ו מה' ערכין, ולריב"ב ור"ש סתם חרמים לבד"ה ולפ"ז מ"ש כל חרם לך יהיה מדבר בשפירש שמחרים לכהנים, וכבר דברתי מזה בהתו"ה בחקותי (סי' ק"י) ועי' בסנהדרין (דף פח) וערכין (דף כח) ובז"א כאן ואכמ"ל, וממ"ש בישראל י"ל דוקא של ישראל לא נכרים ונשים ועבדים דאתמעטו תמיד מן ישראל, ומרבי לה ממ"ש כל חרם:

מדרש ספרי

לפירוש "מדרש ספרי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל חרם בישראל לך יהיה" -- אין לי אלא חרמי ישראל; חרמי גוים נשים ועבדים מנין? ת"ל "כל חרם בישראל"


  • ר' יוסי הגלילי אומר[1] סתם חרמים לכהנים שנאמר (ויקרא, כז) "כשדה החרם לכהן לו תהיה אחוזתו"    או אפילו פירש לבדק הבית? ת"ל (שם,) "אך כל חרם" - 'אך' חלק.
  • ר' יהודה בן בתירה אומר סתם חרמים לבדק הבית שנאמר (שם,) "כל חרם קודש קדשים הוא לה'".    או אפילו פירש לכהנים? ת"ל "כשדה החרם לכהן".
  • רבי יהודה בן בבא אומר סתם חרמים לכהנים שנאמר "כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו".    או אפילו פירש לשם? ת"ל "כל חרם קודש קדשים הוא לה'".
  • ר' שמעון אומר סתם חרמים לשמים שנאמר "קודש קדשים הוא לה'".    או אפילו פירש לכהן? ת"ל "כל חרם בישראל לך יהיה":


  1. ^ (ערכין כח, א) ושם נסמן

<< · מ"ג במדבר · יח · יד · >>