כבד את אביך (סוריה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מפתחות סיפורי עם בעדות ישראל
כבד את אביך (סוריה) - - כבד אתה ויכבדוך (טוניס) - - המודה למלך והמודה לאלהים (אפגניסטן) - - בזכות גמילות חסדים (רומניה) - - הסנדלר השמח בחלקו (אפגניסטאן) - - בכלוב של זהב (עיראק-בגדד) - - היונה והנמלה (מרוקו) - - השבת אבדה (לוב) - - גאוות העורב על בניו (רומניה)


כבד את אביך (סוריה)

מעשה באחד שהיה לו אב זקן, ולא היה נוהג בו כבוד. היה מושיבו במחסן של עצים, מלבישו בלויי סחבות ומאכילו לחם בדוחק.

ולאותו אדם בן צעיר וחכם. כשגדל הבן ראה את סבו הזקן נחבא אל הכלים במחסן העצים ולובש בלויי סחבות.

חס הבן על כבוד אביו ולא רצה לומר לו: "אסור הדבר שאתה עושה לאביך". מה עשה? – עשה בחכמה, עשה עצמו פתי ותם ואמר לאביו מי זה האיש אשר במחסן העצים לבוש בבלויי הסחבות ויאמר לו אביו זהו אבי, זה סבא שלך . שתק הבן.

למחרת אסף הבן החכם בלויי – סחבות אשר מצא בבית, ושם אותם בארון ביחד עם כלי – חמדה [חפצים יקרים], סגר את דלת הארון, ולקח את המפתח.

שמע אביו, וכעס מאד: "מה המעשה אשר עשית? ! מדוע שמת בארון בלויי סחבות עם כלי – חמדה"? ענה הבן ואמר לאביו: "כל מה שעשיתי, לכבודך אבא, כי לעת זקנתך, כאשר תשב במחסן העצים, אלבישך בבלויי – הסחבות, והרי הם שמורים בארון ביחד עם הכלים היקרים, כדי שלא תצטרף לחפש אחריהם, שהרי כך לימדתני כי עושים לאב זקן שאיננו יכול ללבוש בגדי – חמודות".

הצטער האב הבין שטעה במעשהו זה, ואמר לבנו: "אכן, מקומו של אב הוא בראש הקרואים במעולה שבבתים, ולבושו בגדי – חמודות. מאכלותיו ומשקאותיו יהיו המעולים והטעימים". ומיד ציווה להוציא את אביו ממחסן העצים, להחליף את בגדיו, להלבישו בבגדי – חמודות, ולהביאו אל הבית פנימה.

מאז – ישב תמיד הסב הזקן בראש השולחן כשכל בני – המשפחה נוהגים בו כבוד רב.