לדלג לתוכן

יריעות שלמה על רש"י/שמות/יח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק א[עריכה]

בד"ה לכשנתגייר כו' ב' מ"ב כו' ואפשר הא דכתב רש"י ז' שמות שנקראו לו לא איירי בזמן אחד אלא בשני זמנים והיינו כמו הד"א דמכילתה וכ"ה בספר מעשי יי':

פסוק ז[עריכה]

בד"ה כשהוא אומר כו' כמ"ד רעואל כו' נ"ב ול"נ דלק"מ כי לשם גבי יתרו הוי איש שם כינוי לאדם אבל גבי משה הוא תואר למעלה האיש שהרי הזכיר משה וכתב ג"כ והאיש משה והיה לו לכתוב ומשה לחוד אם לא לתוארו וא"כ הכא דכתיב בסתמ' ולא ידענו מי אוקימנ' אמי שקאי איש בתוארו לאפוקי בכינוי שכל העולם קרוין כך ודוק מהרש"ל:

פסוק יג[עריכה]

בד"ה ואין פרשה כו' נוסח משובשת כו' נ"ב ול"נ שהנוסח' ואף לדברי האומר היא עיקר וה"ק פשיט' שלמ"ד אחר מת"ת בא א"כ וישמע יתרו מתחינה אינה על הסדר א"כ מפרשינ' ויהי ממחרת אחר י"כ נאמ' אבל למ"ד קודם מת"ת בא א"כ נדחק ונאמר שהכל קודם מ"ת נאמ' ומ"ש והודעתי את חוקי האלהי' ואת תורתיו היינו מקצת דינים שלמד במרה דא"א שלא היה שום סדר ודין ביניהם עד מת"ת ע"כ אמר ואף למ"ד וכו' כלומ' ע"כ מוכרח שאינ' כסדר כו' א"כ נפרש ויהי ממחרת אחר י"כ ודוק מהרש"ל: