לדלג לתוכן

יריעות שלמה על רש"י/שמות/יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פסוק ח[עריכה]

בד"ה ויבא עמלק כו' בסופו נ"ב ולי נראה דדייק מדכתיב ויקרא שמו מסה ומריבה על ריב בני ישראל כו' היש יי' בקרבינו אם אין לא היה לו לסיים ברעה אלא הי' לו לכתוב היש יי' בקרבינו וגו' וע"כ קרא שמו מסה ומריבה אלא לסמוך וכן משמע מלישנא דרש"י מהרש"ל ולי יראה דדייק מדכתיב הכא ויקרא שם המקום מסה ומריבה וגו' ה"ל למכתב גבי וירב העם עם משה וגו' כי שם הוא מקומו הראוי אלא לכך נסמך לכאן לומר מאחר שאמרו היש יי' בקרבינו אם אין לכך נענשו ויבא עמלק וכן דייק לישנ' דרש"י דנקט סמך פרשה זו למקרא זה כו' ודוק נ"ל: