ירושלמי עין משפט ונר מצוה/יומא/פרק ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף יג עמוד ב[עריכה]


1 ג_א מיי' פ"א מהל' תמידין ומוספין הלכה ב', מיי' פ"א מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ח':


דף יד עמוד א[עריכה]


2 ג_ב מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ה':

3 ג_ג מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ה':

4 ג_ד מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ג':

5 ג_ה מיי' פ"ז מהל' בית הבחירה הלכה ו', מיי' פי"ד מהל' סנהדרין הלכה י"ב, מיי' פ"ב מהל' מלכים הלכה ד':


דף יד עמוד ב[עריכה]


6 ג_ו מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ד':

7 ג_ז מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ב', מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג':

8 ג_ח מיי' פ"ג מהל' ביאת המקדש הלכה כ"ב, מיי' פ"ג מהל' ביאת המקדש הלכה כ"ג:


דף טו עמוד א[עריכה]


9 ג_ט מיי' פ"ד מהל' קריאת שמע הלכה ח', מיי' פ"ד מהל' תפילה הלכה ה', טור או"ח סי' קיב| טור או"ח סי' פח:

10 ג_י מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':


דף טו עמוד ב[עריכה]


11 ג_יא מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':


דף טז עמוד א[עריכה]


12 ג_יב מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ד':

13 ג_יג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ב':

14 ג_יד מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ג':


דף טז עמוד ב[עריכה]


15 ג_טו מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ז', מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג':

16 ג_טז מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ז', מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ג':


דף יז עמוד א[עריכה]


17 ג_יז מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הלכה ד':

18 ג_יח מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה כ':

19 ג_יט מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה כ':

20 ג_כ מיי' פ"א מהל' בית הבחירה הלכה כ':

21 ג_כא מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה י"ב:


דף יז עמוד ב[עריכה]


22 ג_כב מיי' פ"ז מהל' איסורי מזבח הלכה ט':


דף יח עמוד א[עריכה]


23 ג_כג מיי' פ"ד מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

24 ג_כד מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו':

25 ג_כה מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה י"ב, מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ט"ז:

26 ג_כו מיי' פ"א מהל' פסולי המוקדשין הלכה ב':

27 ג_כז מיי' פ"י מהל' פרה אדומה הלכה ו':

28 ג_כח טור או"ח סי' קיב| טור או"ח סי' תרכא:


דף יח עמוד ב[עריכה]


29 ג_כט מיי' פ"ב מהל' עבודת יום הכפורים הלכה ו', מיי' פ"א מהל' תשובה הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' תרכ"א סעיף ה':

30 ג_ל מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו':

31 ג_לא מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הלכה ו':

32 ג_לב מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה א':

33 ג_לג מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה י"ח, מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה י"ד:


דף יט עמוד א[עריכה]


34 ג_לד מיי' פ"ג מהל' עבודת יוה"כ הלכה ג':

35 ג_לה מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ד', מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה ה':

36 ג_לו מיי' פ"ו מהל' תמידין ומוספין הלכה ז':

37 ג_לז מיי' פ"ה מהל' כלי המקדש הלכה י"ג:

38 ג_לח מיי' פ"ג מהל' בית הבחירה הלכה י"ח:

39 ג_לט מיי' פ"ה מהל' ביאת המקדש הלכה ט"ו:

40 ג_מ מיי' פ"א מהל' כלי המקדש הלכה ט"ו:


דף יט עמוד ב[עריכה]


41 ג_מא מיי' פ"ה מהל' בית הבחירה הלכה ה':


הדרן עלך אמר להם הממונה