ירושלמי סוטה ז ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ז · הלכה ג | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ג משנה[עריכה]

ברכות וקללות כיצד כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים ולהר עיבל שבשומרון שבצד שכם אצל אלוני מורה שנאמר (דברים יא) הלא המה בעבר הירדן ולהלן הוא אומר (בראשית יב) ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה מה האלון מורה האמורה להלן שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם

הלכה ג גמרא[עריכה]

הלא המה בעבר הירדן מן הירדן ולהלן אחרי דרך מבוא השמש מקום שהחמה זורחת בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורה זה הר גריזים והר עיבל שבין הכותים דברי רבי יהודה רבי אליעזר אומר אין זה הר גריזים והר עיבל של כותים שנא הלה המה בעבר הירדן מן הירדן ולהלן אחרי דרך מבוא השמש מקום שהחמה שוקעת בארץ הכנעני אילו בין החוי היושב בערבה אילו בין ההרים מול הגלגל אין כאן גלגל אצל אלוני מורה אין כאן אלוני מורה מה מקיים ר אלעזר הר גריזים והר עיבל שתי גבשושיות עשו וקראו זה הר גריזים וזה הר עיבל על דעתיה דרבי יהודה מאה ועשרים מיל הלכו באותו היום על דעתיה דרבי אלעזר לא זזו ממקומן תני רבי אליעזר בן יעקב אומר לא בא הכתוב אלא להשוות להן אתה דרך ולומר בדרך ילכו ולא בשדות ביישוב ילכו ולא במדבר בערבה ילכו ולא בהרים אמר ר אלעזר בר שמעון נמייתי לסופרי כותים זייפתם תורתכם ולא הועלתם לעצמיכם כלום שכתבתם בתורתכם אצל אלוני מורה שכם והלא ידוע שהוא שכם אלא שאין אתם דורשין לגזירה שוה ואנו דורשין לגזירה שוה נאמר כאן אלוני מורה ונאמר להלן אלוני מורה מה אלוני מורה האמור להלן שכם אף אלוני מורה האמור כאן שכם וכדר ישמעאל דר ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו שבע שכיבשו ושבע שחילקו ודכוותה לא נאמרו ברכות וקללות אלא לאחר ארבע עשרה שנה התיב ר חנניה קומי ר מנא והכתיב (דברים כז) והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אמר ליה אבנים הקימו אותן מיד ברכות וקללות לאחר ארבע עשרה שנה נאמרו