ירושלמי סוטה ז א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ז · הלכה א | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה א משנה[עריכה]

אילו נאמרין בלשונם פרשת סוטה ווידוי מעשר וקרית שמע ותפילה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפיקדון

הלכה א גמרא[עריכה]

כתיב (במדבר ה) ואמר הכהן לאשה בכל לשון שהיא שומעת דברי רבי יאישיה אמר ליה רבי יונתן ואם אינה שומעת ולמה היא עונה אחריו אמן אלא שלא יאמר לה על ידי תורגמן רבי יוחנן בשם ר לעזר בי ר שמעון לא מצינו שדיבר המקום עם אשה אלא עם שרה בלבד והא כתיב (בראשית ג) אל האשה אמר הרבה ארבה וגו אמר רבי יעקב דכפר חנין ע"י התורגמן והא כתיב (בראשית כה) ויאמר י"י לה שני גוים בבטנך א"ר בא בר כהנא הדיבור נפלה לה אמר רבי בירי כמה כירכורי כירכורים הקב"ה מתאוה לשמוע שיחתן של צדקניות (בראשית יח) ויאמר לא כי צחקת וידוי מעשר כתיב (דברים כו) וענית ואמרת וקרית שמע דכתיב (דברים טז) ודברת בם רבי אומר אומר אני קרית שמע אינו נאמר אלא בלשון הקודש מה טעמא (שם) והיו הדברים האלה רבי לוי בר חיתה אזל לקיסרין שמע קלון קריין שמע אלוניסתין בעא מעכבתון שמע רבי ייסי ואיקפד אמר כך אומר אני מי שאינו יודע לקרות אשורית לא יקרינה כל עיקר אלא יוצא בכל לשון שהוא יודע השיב ר ברכיה הרי מגילת אסתר היה יודע לקרותה אשורית ולעז אינו יוצא בה אלא אשורית אמר ר מנא מגילת אסתר היה יודע לקרותה אשורית ולעז אינו יוצא אלא אשורית בלעז יוצא בה בלעז וכן יוצא בה בכל לשון שהוא יודע ותפילה כדי שיהא יודע לתבוע צרכיו וברכת המזון כדי שיהא יודע למי מברך ושבועת העדות ושבועת הפקדון משביעין אותו בלשונו השביען שלא בלשונן ואמרו אמן הרי אילו פטורין כהדא דתני שבועת הדיינין כתניין שבלבנו לא כתניין שבלבכם אמר רבי יודן חזקה כתניין שבלבנו הוא משביעו ולמה הוא מתנה עמו מפני הדיוטות שלא יאמרו יש תניין בשבועת תני רבי חנניה קומי ר מנא והא כתיב (דברים כט) כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום מה שמע מינה אמר ליה הדורות הבאים אחרינו אין בלבם תניי