ירושלמי סוטה ו ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת סוטה · פרק ו · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ד משנה[עריכה]

עד אומר ניטמאת ועד אומר לא ניטמאת אשה אומרת ניטמאת ואשה אומרת לא ניטמאת היתה שותה עד אומר ניטמאת ועדים שנים אומרים לא ניטמאת היתה שותה שנים אומרים נטמאת ואחד אומר לא ניטמאת לא היתה שותה

הלכה ד גמרא[עריכה]

גידול בר מיניימין בשם רב כל מקום שהכשירו עדות האשה באיש האיש מכחיש את האשה והאשה מכחשת את האיש ניתני עד אחד אמר ניטמאת ואשה אמרה לא ניטמית אשה אמרה ניטמית ועד אמר לא ניטמאת תניי דבית רבי כן תני בשם רבי נחמיה הולכין אחר רוב עדות היך עבידה שתי נשים ואשה אחת עשו אותה כשני עדים ועד אחד הדא דתימר באשה ונשים אבל אם היו מאה נשים ועד אחד כעד בעד אינון רב אדא בר אחוה אמר עד אחד נאמן לטמותה אין עד אחד נאמן להפסידה מכתובתה אמר רב חסדא מה טעם אמרו עד אחד נאמן לטמותה מפני שרגלים לדבר שמעון בר בא בשם רבי יוחנן כאן לא היתה שותה ובעגלה ערופה היו עורפין רב אמר היתה שותה מתניתא פליגא על רב עד אחד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת היתה שותה הא בעד אחד לא היתה שותה פתר לה בפסולי עדות ואין בפסולי עדות אמור סיפא שנים אומרים ניטמאת ועד אחד אומר לא נטמאת לא היתה שותה הא עד בעד לא היתה שותה והיך רב אמר היתה שותה רבי יוחנן אמר לא היתה שותה מתניתא פליגא על ר יוחנן שנים אומרים ניטמאת ועד אמר לא ניטמאת לא היתה שותה הא עד בעד היתה שותה פתר לה בפסולי עדות ואין בפסולי עדות אמור ראשה עד אומר נטמאת ושנים אומרים לא נטמאת היתה שותה הא עד בעד היתה שותה היך רבי יוחנן אמר לא היתה שותה אמרין בשם ר שמואל בפסולי עדות היא מתניתא אמרין בשם רבי שמואל בסתירה אחרת היא מתניתא רבי זעירא בעא קומי רבי מנא מהו בסתירה אחרת היא מתניתא אמר ליה כן אמר ר יוחנן בשם רבי ינאי כל ההן פירקא משקינא לה ונסתרה נסתרה בפני שנים אמר עד אחד אני ראיתיה שנטמאת בתוך כדי סתירה יש כאן סתירה ויש כאן טומאה לאחר כדי סתירה יש כאן סתירה ואין כאן טומאה היו שלשה אחד אומר אני ראיתיה שנטמאת בתוך כדי סתירה יש כאן סתירה ואין כאן טומאה לאחר כדי סתירה אין כאן סתירה ואין כאן טומאה היו שלשה אחד אומר אני ראיתיה שלא ניטמאת בתוך כדי סתירה מה את עבד לה כעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה או תתקיים העדות בשאר אמר רבי אבמרי מכיון דאת מר בעידות שבטלה מקצתה בטלה כולה מודה הוא הכא שתתקיים העדות בשאר מפני שרגלים לדבר