ירושלמי כלאים ט ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< | ירושלמי · מסכת כלאים · פרק ט · הלכה ד | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי


הלכה ד משנה[עריכה]

הברסים והברדסים והדלמטיקיון ומנעלות הפינון לא ילבשם עד שיבדוק רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים אינן צריכין בדיקה מפני שחזקתן בקנבס ומנעל של זרד אין בו משום כלאים

הלכה ד גמרא[עריכה]

הבורסין בריה הברדסין דילמא הדלמטיקון קובלין ומעפורין ומנעלות הפינון דרדסין רבי יוסי אומר אף הבאים מחוף הים וממדינת הים מה חוף הים וממדינת הים או מחוף הים שממדינת הים מן מה דתני כגון צור וחברותיה קיסרין וחברותיה הדא אמרה מחוף הים שממדינת הים אינן צריכה בדיקה הדא דתימר בראשונה שלא היתה הפשתן מצויה בכל מקום אבל עכשיו שהפשתן מצויה בכל מקום צריכין בדיקה מנעל של זרב אית אתרין דזרבין עימיה (עימרה) מן גו כהדא דרבי זעירא מפקד לרבי אבא בר זבינא ויאמר לבר ראשון דלא יחוט ליה מסאניה בכיתן אלא ברצועה מודי רבי זעירא באהן דאסר פיסקי דעמר על דכיתן דהוא שרי דהוא שנץ גרמיה דהיא נחתא לה בעון קומי רבי לא מהו מיחוט מסאניה דכיתן (בכיתן) אמר לון כגון דר' זעירא דר"ז אמר אסור מודה רבי אילא בהן דילבש דרדסין דעמר על גבי דרדסין דכיתן דהוא אסור דלא שלח עילייא לא שלח ארעייה אבוי דרב ספרא שאל לר' זעירא מהו מיתן פריטין גו גולתה ומיקטרינון בחוט דכיתן מהו מיתן פריטין גו סדיניה ומיקטרינון בחוט דעמר א"ל חכם רבי לרב הונא דרב הונא אמר אסור רבי אבינא אמר אסור שמואל אמר מותר רבי יעקב בר אחא בשם רבי יסא אמר מותר