ירושלמי ברכות דף יז ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ירושלמי ברכות · דף יז ב · >>

צורת הדף באתר היברובוקס


תלמוד ירושלמי - גמרא | קרבן העדה | פני משה


קאים רדי געת תורתיה קומוי עבר חד ערביי ושמע קלה א"ל אמר ליה, אמר לו בר יודאי בר יודאי שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית מקדשא געת זמן תניינות א"ל אמר ליה, אמר לו בר יודאי בר יודאי קטור תוריך וקטור קנקניך דהא יליד מלכא משיחא א"ל אמר ליה, אמר לו מה שמיה מנחם א"ל אמר ליה, אמר לו ומה שמיה דאבוי א"ל אמר ליה, אמר לו חזקיה א"ל אמר ליה, אמר לו מן הן הוא א"ל אמר ליה, אמר לו מן בירת מלכא דבית לחם יהודה אזל זבין תורוי וזבין קנקנוי ואיתעביד זבין לבדין למיינוקא והוה עייל קרייה ונפקא קרייה עד דעל לההוא קרתא והויין כל נשייא זבנן ואימה דמנחם לא זבנה שמע קלן דנשייא אמרין אימיה דמנחם אימיה דמנחם איתיי זובנין לברך אמרה בעייא אנא מיחנקוניה סנאיהון דישראל דביומא דאיתיליד איחרוב בית מוקדשא א"ל אמר ליה, אמר לו רחיציא אנן דברגליה חריב וברגליה מתבניי א"ל אמר ליה, אמר לו לית לי פריטין א"ל אמר ליה, אמר לו והוא מה איכפת ליה איתיי זובנין ליה אין לית קומך יומא דין בתר יומין אנא אתי ונסיב בתר יומין עאל לההיא קרתא אמר לה מהו מיינוקא עביד א"ל אמר ליה, אמר לו מן שעתא דחמיתני אתון רוחין ועלעולי וחטפיניה מן ידיי.

א"ר אמר רב/י בון: מה לנו ללמוד מן הערבי הזה –ולא מקרא מלא הוא? (ישעיהו י לד) "וְהַלְּבָנוֹן בְּאַדִּיר יִפּוֹל"; מה כתיב בתריה (ישעיהו יא א) "וְיָצָא חֹטֶר מִגֵּזַע יִשָׁי".

אמר ר' תנחומא: מפני מה התקינו "שומע תפילה" ברכה חמש עשרה? כנגד (תהילים כט) "[וּבְהֵיכָלוֹ כֻּלּוֹ אֹמֵר כָּבוֹד] יְהוָה לַמַּבּוּל יָשָׁב"- שהוא כולֶה את הפורענות מלבוא לעולם.

עבודה להודייה (תהילים ל) "זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים". וחותם בשלום, שכל הברכות חותמיהן שלום.

א"ר אמר רב/י שמעון בן חלפותא אין לך כלי שמחזיק ברכה יותר מן השלום. ומה טעם? - (תהילים כט) "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".


"קרא וטעה יחזור למקום שטעה" - טעה בין "כתיבת" הראשונה לשנייה – חוזר לכתיבת הראשונה; טעה ואינו יודע היכן טעה – יחזור כבתחילה למקום הברור לו.

דלמא ר' חייא ר' יסא ר' אמי סלקון מיעבד גנוניה דר' אלעזר שמעון קליה דר' יוחנן אי מחדית מילה אמרין מן נחית שמע לה מיניה אמרין וייחות ר' אלעזר דהוא זריז סגין נחית וסליק. אמר לון כן א"ר אמר רב/י יוחנן "קרא ומצא עצמו ב-"למען" - חזקה כִוין. ר' לא ר' יסא בשם ר' אחא רובא "נתפלל ומצא עצמו בשומע תפילה - חזקה כוין. ר' ירמיה בשם ר' אלעזר נתפלל ולא כוין לבו - אם יודע שהוא חוזר ומכוין את לבו - יתפלל. ואם לאו - אל יתפלל. א"ר אמר רב/י חייא רובא אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא. שמואל אמר אנא מנית אפרוחיא. רבי בון בר חייא אמר אנא מנית דימוסיא. א"ר אמר רב/י מתניה אנא מחזק טיבו לראשי דכד הוה מטי מודים הוא כרע מגרמיה: