ירושלמי בבא מציעא ה ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< | ירושלמי · מסכת בבא מציעא · פרק ה · הלכה ה | >>

הקטע המקביל ב: משנה · ירושלמי · בבלי
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לעמוד זה


הלכה ה משנה[עריכה]

אין מקבלין צאן ברזל מישראל מפני שהוא ריבית אבל מקבלין צאן ברזל מן העכו"ם ולוין מהן ומלוין אותן בריבית וכן בגר תושב מלוה הוא ישראל על מעותיו של עכו"ם מדעת העכו"ם אבל לא מדעת ישראל

הלכה ה גמרא[עריכה]

אי זהו צאן ברזל היו לפניו מאה צאן אמר לו הרי הן עשויות עליך במאה של זהב וולדן וחלבן וגיזתן שלך ואם מתו את חייב באחריותן ואת מעלה לי סלע של כל אחת ואחת משלך באחרונה אסור רבי ירמיה בעי תמן את מר צאן ברזל לראשון וכא את מר לשני אמר ר יוסי תמן שעיקר לראשון וולדן לראשון ברם הכא עיקרן לשני וולדן לשני רבי ירמיה בעי תמן את מר נושא שכר חייב על האונסין אסור וכא את מר נושא שכר חייב על האונסין מותר לא פעמים שמתנה שומר חנם להיות כשואל ולווין מהן ומלוין אותן בריבית כו רבי אמר תושב האמור בעבד עברי איני יודע מה טיבו גר צדק האמור בריבית איני יודע מה טיבו מלוה ישראל מעות עכו"ם מדעת העכו"ם אבל [לא] מדעת ישראל ישראל שלוה מעכו"ם וביקש להחזירם לו אמר לו ישראל אחר תנם לי ואני נותן כדרך שאת נותן לו אסור ואם העמידו עם העכו"ם מותר עכו"ם שלוה מישראל וביקש להחזירם לו אמר לו ישראל אחר תנם לי ואני מעלה לו רבית מותר ואם העמידו אצל ישראל אסור א"ר יוסי והוא שהעמידו אצל ישראל ישראל שלווה מעכו"ם ועכו"ם מישראל ונתגייר בין שזקפן עד שלא נתגייר בין משנתגייר גובה הקרן ולא הריבית אבל עכו"ם שלווה מישראל ונתגייר אם עד שלא נתגייר זקפן עליו במלוה גובה הקרן והריבית משנתגייר גובה הקרן ולא הריבית בר קפרא אמר גובה את הקרן ואת הריבית א"ר יעקב בר אחא טעמא דבר קפרא מכיון שאת מבריחו מן הריבית אף הוא נעשה גר שקר לווה אדם מבניו בנותיו בריבית אלא שמחנכן בריבית אמר רב כגון אנא לרבה בר בר חנה ורבה בר בר חנה חי לא יהא אדם לווה בשקל ומלוה בסלע אבל עכו"ם לווה בשקל ומלוה בסלע ישראל לוה מעכו"ם ועכו"ם מישראל וישראל נעשה לו ערב ואינו חושש משום רבית ישראל שמינה עכו"ם אפוטרופא או סנטר מותר ללוות ממנו בריבית ועכו"ם שמינה ישראל אפוטרופא או סנטר אסור ללוות ממנו בריבית מעות עכו"ם שהיו מופקדין אצל ישראל אסור ללוות בריבית מעות ישראל שהיו מופקדין ביד עכו"ם מותר ללות ממנו בריבית זה הכלל כל שהוא באחריות ישראל אסור באחריות עכו"ם מותר