טור מנוקד אבן העזר קעא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה · מידע על מהדורה זו

<< | טור · אבן העזר · סימן קעא (מנוקד) | >>

סימן זה ב: שולחן ערוך · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
ארבעה טורים באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה

מפרשים בהמשך הדף (שלימות: 75%):    בית יוסף ב"ח דרכי משה ד"מ הארוך דרישה פרישה


קטנה יתומה שהשיאוה אחיה, קידושיה דרבנן כדפירשתי לעיל. וכן חרשת, קידושיה דרבנן. מכל מקום אין קידושי שתיהן שוות, אלא קידושי הקטנה הם בספק אם קונין קנין גמור, או אם אין קונין כלל, וקידושי החרשת קונין במקצתה ומשיירים במקצתה. לפיכך מי שהיה נשוי יתומה וחרשת ומת ונפלו לפני אחיו ליבום, אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה.

וכיצד תקנתן? - דחרשת לאו בת חליצה היא, ואם ייבם אותה ויחלוץ לקטנה לכשתגדיל, תיאסר עליו החרשת בחליצה דאידך, שאין ביאת החרשת ביאה גמורה להפקיע כל הזיקה ונשאר עדיין זיקה בקטנה וחליצתה חליצה, וקאמר רב חסדא כונס החרשת ומוציאה בגט וחולץ לקטנה לכשתגדיל. וכן פסק הראב"ד. ורב אלפס פסק כרבי אליעזר שמלמדים הקטנה שתמאן וייבם החרשת. ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש ז"ל. ואם ירצה אחר כן לגרש החרשת, הרשות בידו.

היו שתיהן חרשות או קטנות - ביאת אחת מהן פוטרת צרתה. אחת גדולה ואחת קטנה - ביאת גדולה או חליצתה פוטרת הקטנה, ואין ביאת הקטנה פוטרת הגדולה. אחת פקחת ואחת חרשת - ביאת הפקחת או חליצתה פוטרת החרשת, ואין ביאת החרשת פוטרת הפקחת. ואם שתיהן קטנות ובא יבם על אחת מהן וחזר ובא הוא או אחיו על השניה - לא פסל הראשונה עליו, אבל אסור לו לקיים השנייה, אלא מלמדין אותה שתמאן ויקיים הראשונה.

וכן אם שתיהן חרשות, אין ביאת השנייה פוסלת את הראשונה, והשנייה אסורה לו ויוציאנה בגט.

אחת קטנה ואחת חרשת, בא על הקטנה וחזר ובא הוא או אחיו על החרשת - לרש"י - פסל הקטנה עליו, וכן פירש הראב"ד. ולפי זה יוציא שתיהן בגט והקטנה תמתין עד שתגדיל ותחלוץ. אבל לגירסת רב אלפס לא פסל הקטנה עליו. וכן היא גירסת אדוני אבי הרא"ש ז"ל. וכן כתב הרמב"ם, ויוציא החרשת בגט.

בא על החרשת וחזר ובא הוא או אחיו על הקטנה - כתב הרמב"ם - דפסל החרשת עליו ומלמדין את הקטנה שתמאן ויוציא החרשת בגט. והשיג עליו הראב"ד - דכיון ששתיהן יוצאות למה מלמדין אותה שתמאן. וייראה מדבריו - שסובר שחרשת תצא בגט והקטנה תישאר אצלו. ולא נהירא - אלא מלמדין הקטנה שתמאן ותישאר החרשת אצלו. וכן ייראה מדברי אדוני אבי הרא"ש ז"ל.

אחת פקחת ואחת חרשת - בא על הפקחת וחזר ובא הוא או אחיו על החרשת - לא פסל הפקחת, והחרשת תצא בגט. בא על החרשת וחזר ובא הוא או אחיו על הפקחת - פסל החרשת, והחרשת תצא בגט והפקחת בגט וחליצה.

אחת גדולה ואחת קטנה - ובא על הגדולה וחזר ובא הוא או אחיו על הקטנה - לא פסל הגדולה, ומלמדין הקטנה שתמאן. בא על הקטנה וחזר ובא הוא או אחיו על הגדולה - מלמדין הקטנה שתמאן ותעקור קדושין הראשונים, ויקיים הגדולה.