ויקרא רבה ל ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ויקרא רבה · ל · ג · >>

הוסף ביאור

ג.    [ עריכה ]

ד"א "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן" הה"ד (תהלים קב, יח): "פנה אל תפלת הערער וגו'" שנצחו ישראל בדין ונמחלו עונותיהם והן אומרין נצחו ישראל שנאמר (ש"א טו, כט) "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם" הוא שדוד אומר לישראל אם קיימתם מצות לולב שנקרא נעים שנאמר "נעימות בימינך נצח" הרי אתה מבושר שנצחת לאומות העולם שנאמר וגם נצח ישראל לפיכך משה מזהיר לישראל ואומר להם "ולקחתם לכם".
אמר ר' אבין "פנה אל תפלת הערער" ואמר ר' אבין אין אנו יכולין לעמוד על אפו של דוד פעמים שקורא עצמו עני פעמים שקורא עצמו מלך הא כיצד בשעה שהיה צופה ומביט שצדיקים עתידין לעמוד ממנו כגון אסא יהושפט חזקיה ויאשיה היה קורא עצמו מלך שנאמר (תהלים עב, א) "אלהים משפטיך למלך תן" ובשעה שצופה רשעים יוצאים ממנו כגון אחז מנשה אמון היה קורא עצמו עני שנאמר (שם קב, א) "תפלה לעני כי יעטוף" ר' אלכסנדרי פתר קריה בפועל הזה מה הפועל הזה יושב ומשמר לכשיפליג מלאכתו קימעא וילקישנה בסוף כד"א (בראשית ל, מב) "והיו העטופים ללבן" מהו העטופים ר' יצחק ברבי חלקיה אמר לקישא.
ד"א "פנה אל תפלת הערער" היה לו לומר לא בזה תפלתו ואם "לא בזה תפלתם" היה לו לומר פנה אל תפלת הערערים אלא "פנה אל תפלת הערער" זה תפלתו של מנשה מלך יהודה שהיה ערער ממעשים טובים "ולא בזה את תפלתם" זו תפלתו ותפלת אבותיו דכתיב (דה"ב לג, יג): "ויתפלל אליו ויעתר לו" מהו "ויעתר לו" א"ר אליעזר בר ר"ש בערבייא צווחין לחתירתא עתירתא "וישיבהו ירושלים למלכותו" במה השיבו ר' שמואל בר יונה אמר בשם ר' אחא ברוח השיבו כד"א משיב הרוח באותה שעה "וידע מנשה כי ה' הוא האלהים" באותה שעה אמר מנשה אית דין ואית דיינא.
ר' יצחק פתר קרייא בדורות הללו שאין להם לא מלך ולא נביא לא כהן ולא אורים ותומים ואין להם אלא תפלה זו בלבד אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע אל תבזה את תפלתם (יט): "תכתב זאת לדור אחרון" מכאן שהקדוש ברוך הוא מקבל השבים ועם נברא יהלל יה שהקב"ה בורא אותן בריה חדשה.
ד"א "תכתב זאת לדור אחרון" זה דורו של חזקיהו שהיה נטוי למיתה "ועם נברא יהלל יה" שבראן הקדוש ברוך הוא בריה חדשה ד"א "תכתב זאת לדור אחרון" זה דורו של מרדכי שהיו נטויין למיתה "ועם נברא יהלל יה" שבראן בריה חדשה ד"א "תכתב זאת לדור אחרון" אלו דורות הללו שהם נטויין למיתה "ועם נברא יהלל יה" שהקב"ה עתיד לבראות אותן בריה חדשה ומה עלינו לעשות ליקח לולב ואתרוג ונקלס להקדוש ברוך הוא לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר "וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן":