ויקרא רבה כז יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · ויקרא רבה · כז · יא · >>

הוסף ביאור

יא.    [ עריכה ]

"ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד"

  • אמר ר' ברכיה בשם ר' לוי: כתיב (משלי יב, י): "יודע צדיק נפש בהמתו" זה הקב"ה שכתוב בתורתו (דברים כג, ו): "לא תקח האם על הבנים" "ורחמי רשעים אכזרי" זה סנחריב שכתוב בו (הושע י, יד): "אם על בנים רטשה".
  • דבר אחר: "יודע צדיק" זה הקדוש ברוך הוא שכתוב בתורתו "שור או כשב או עז" "ורחמי רשעים אכזרי" זה המן הרשע דכתיב (אסתר ג, יג): "להשמיד להרוג ולאבד".

אמר ר' לוי: אוי להם לרשעים, שהם מתעסקין בעצות על ישראל וכל אחד ואחד אומר עצתי יפה מעצתך:

  • עשו אמר "שוטה היה קין שהרג את אחיו בחיי אביו ולא היה יודע שאביו פרה ורבה, אני איני עושה כן אלא יקרבו ימי אבל אבי".
  • פרעה אמר "שוטה היה עשו שאמר (בראשית כז, מא): "יקרבו ימי אבל אבי" ולא היה יודע שאחיו פרה ורבה בחיי אביו אני איני עושה כן אלא עד דאינון דקיקין תחות כורסיה אמהון אנא מחנק יתהון", הה"ד (שמות א, טז): "וראיתם על האבנים וגו'" (שם, טז) "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו".
  • המן אמר "שוטה היה פרעה שאמר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" ולא היה יודע שהבנות נשאות לאנשים ופרות ורבות מהם, אני איני עושה כן אלא "להשמיד להרוג ולאבד".
  • אמר ר' לוי: אף גוג ומגוג לעתיד לבא עתיד לומר כן: "שוטים היו הראשונים שהיו מתעסקים בעצות על ישראל ולא היו יודעים שיש להם פטרון בשמים, אני איני עושה כן אלא בתחלה אני מזדווג לפטרון שלהם ואחר כך להם, הדא הוא דכתיב (תהלים ב, ב): "יתיצבו מלכי ארץ". אמר לו הקב"ה: "רשע, לי באתה להזדווג?! חייך שאני עושה עמך מלחמה!" הה"ד (ישעיה מב, יג): "ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה", וכתיב (זכריה יד, ג): "ויצא ה' ונלחם בגוים ההם"; ומה כתיב תמן? (שם, ט) "והיה ה' למלך על כל הארץ".