חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבתי משפט מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984


י״פ תשס״ז, 1303, 2769, 2988, 3770, 3912; תשס״ח, 50, 3172, 3486; תשס״ט, 318, 5812; י״פ תש״ע, 415, 1393, 2436.


בתוקף סמכותי לפי תקנות 1, , 215ו ו־497ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (להלן – התקנות), אני מודיע כי –


בנוסח זה שולבו הודעות בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי המשפט השונים, כפי שפורסמו בילקוט הפרסומים. נוסח זה אינו נוסח רשמי. בין ההודעות השונות שפורסמו קיימים הבדלי נוסח קלים, והנוסח הרשמי הוא הנוסח הפרטני לכל בית משפט, כפי שפורסם ברשומות.


1.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בהרצליה (י״פ תשס״ז, 1303): החל ביום ראשון, ט׳ בשבט התשס״ז (28 בינואר 2007), ניתן לפתוח בבית המשפט השלום בהרצליה בלבד (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בעפולה (י״פ תשס״ז, 2769): החל ביום א׳, כ״ה באייר התשס״ז (13 במאי 2007), ניתן לפתוח בבית המשפט השלום בעפולה (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בצפת ובבית המשפט השלום בטבריה (י״פ תשס״ז, 2988): החל ביום ג׳, י״ב בסיון התשס״ז (29 במאי 2007), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בצפת ובית משפט השלום בטבריה (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בקצרין, קריית שמונה ומסעדה (י״פ תשס״ז, 3770): החל ביום כ״א באב התשס״ז (5 באוגוסט 2007), ניתן לפתוח בבית המשפט השלום בקצרין, בבית משפט השלום בקריית שמונה ובבית משפט השלום במסעדה (להלן – בתי המשפט), כל הליך לפי התקנות, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בבית שאן (י״פ תשס״ז, 3912): החל ביום א׳ באלול התשס״ז (15 באוגוסט 2007), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בבית שאן (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית המשפט המחוזי מרכז (י״פ תשס״ח, 50): החל ביום ה׳ בתשרי התשס״ח (17 בספטמבר 2007), ניתן לפתוח בבית משפט המחוזי מרכז (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט השלום בעכו, בקריות ובחדרה (י״פ תשס״ח, 3172): החל ביום י״ג באייר התשס״ח (18 במאי 2008), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בעכו, בבית משפט השלום בקריות ובבית משפט השלום בחדרה (להלן כל אחד מאלה – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי [[פרק ט״ז3 לתקנות].
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בחיפה (י״פ תשס״ח, 3486): החל ביום י״ד בסיוון התשס״ח (17 ביוני 2008), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בחיפה, לרבות בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לנוער (להלן כל אחד מאלה – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים (י״פ תשס״ט, 318): החל ביום י״ג בחשוון התשס״ט (11 בנובמבר 2008), ניתן לפתוח בבתי המשפט המפורטים להלן (להלן כל אחד מאלה – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות:
בית הדין האזורי לעבודה בחיפה;
בית המשפט לענייני משפחה בחדרה;
בית משפט השלום לנוער בחדרה;
בית המשפט לענייני משפחה בקריות;
בית משפט השלום לנוער בקריות;
בית משפט השלום בפתח תקוה (בעניינים אזרחיים ופליליים בלבד);
בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקוה;
בית משפט השלום לנוער בפתח תקוה;
בית המשפט לעניינים מקומיים בפתח תקוה;
בית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקוה;
בית משפט השלום לתעבורה בצפת;
בית משפט השלום לנוער בצפת;
בית המשפט לענייני משפחה בטבריה;
בית משפט השלום לנוער בטבריה;
בית המשפט לענייני משפחה בנצרת;
בית משפט השלום לנוער בנצרת;
בית המשפט לענייני משפחה בקריית שמונה.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית משפט השלום בתל־אביב–יפו (י״פ תשס״ט, 5812): החל ביום י״ז באלול התשס״ט (6 בספטמבר 2009), ניתן לפתוח בבית המשפט השלום בתל־אביב–יפו בלבד (להלן – בית המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי המשפט (י״פ תש״ע, 415): החל ביום י״ב בכסלו התש״ע (29 בנובמבר 2009), ניתן לפתוח בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בבית משפט השלום בראשון לציון, בבית משפט השלום ברחובות, בבית משפט השלום בכפר סבא ובבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב (להלן – בתי המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט (י״פ תש״ע, 1393): החל ביום ט״ז בשבט התש״ע (31 בינואר 2010), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בבאר שבע, בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, בבית משפט השלום בקרית גת, בבית משפט השלום באשדוד, בבית משפט השלום באשקלון, בבית משפט השלום בדימונה ובבית משפט השלום באילת (להלן – בתי המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבתי משפט (י״פ תש״ע, 2436): החל ביום ו׳ בניסן התש״ע (21 במרס 2010), ניתן לפתוח בבית משפט השלום בבית שמש, בבית משפט השלום בירושלים, בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, בבית המשפט לתעבורה בירושלים, בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים ובבית המשפט המחוזי בירושלים (להלן – בתי המשפט), כל הליך לפי התקנות בלבד, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות.
2.
(א)
הגשה של כתב בי־דין אלקטרוני לבית המשפט, תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות וליעדי ההגשה המפורטים להלן:
(1)
אתר האינטרנט של בתי המשפט, שכתובתו: www.court.gov.il; בדרך זו ניתן לצרף קבצים בנפח שלא יעלה על 5 מגה בייט (5M);
(2)
שרת שכתובתו http://uddi.court.gov.il/uddipublic; הגשה ליעד זה תתאפשר באמצעות קשר מקוון למערכת הממוכנת של בתי המשפט (שירותי רשת – web services);
(3)
; הגשה ליעד זה תיעשה לצורך הגשת כתב בי־דין באצווה (batch file).
(ב)
לצורך הגשה ליעדים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) ו־(3) יהיה על המגיש לצרוך שירותי תוכנה ייעודיים שיאפשרו יצירת ממשק למערכת הממוכנת של בתי המשפט.
3.
המאפיינים של כתב בי־דין אלקטרוני והדרישות הצורניות לגביו, הם אלה:
(1)
הוראות התקנות בדבר מאפייני כתב בי־דין וצורתו יחולו על כתב בי־דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים;
(2)
כתב בי־דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf או tiff בלבד;
(3)
כתב בי־דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות תוכנת חתימה שמתקיימת בה הוראת התקן XML Dsig; תוכנה העונה לדרישה זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של בתי המשפט שכתובתו: www.court.gov.il.
4.
(א)
לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי־דין אלקטרוני לבתי המשפט יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות אחת התעודות האלקטרוניות להזדהות שלהלן:
(1)
תעודה שהנפיק ”גורם מאשר“ כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);
(2)
תעודה ממוחשבת לגישה וזיהוי (תמו״ז) המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.
(ב)
לצורך הגשת כתב בי־דין אלקטרוני שנדרשת לגביו חתימה, יחתום המגיש על כתב בי־הדין וצרופותיו באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית.
5.
אגרת בית משפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית המשפט, יהיה ניתן לשלם באחת משתי הדרכים האלה:
(1)
בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי־דין כאמור בסעיפים 2(א)(2) ו־(3) רשאי לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בלבד; הרשאה לחיוב חשבון תימסר למזכירות בית המשפט מראש; טופס הרשאה לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בית המשפט;
(2)
בעל דין המגיש לבית המשפט כתב בי־דין באמצעות אתר האינטרנט של בתי המשפט כאמור בסעיף 2(א)(1) רשאי לשלם בכרטיס חיוב או באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
6.
המצאת כתב בי־דין אלקטרוני תיעשה כלהלן:
(1)
כתב בי־דין אלקטרוני, שאינו כתב בי־הדין הראשון בתיק, יומצא אל כתובת הדואר האלקטרוני של נמען שאינו בית המשפט, במערכת דואר אלקטרוני שמתקיימות בה דרישות סימן ג׳2 בפרק ל״ב לתקנות בלבד;
(2)
נמען המעוניין בהמצאת כתבי בי־דין אלקטרוניים, ימסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלו לבית המשפט;
(3)
על כל שינוי או ביטול של כתובת הדואר האלקטרוני כאמור בפסקה (2), יודיע הנמען לבית המשפט;
(4)
הודעות לבית המשפט כמפורט בפסקאות (2) ו־(3), יישלחו באמצעות טופס ייעודי שניתן לקבלו במזכירות בית המשפט או להורידו מאתר האינטרנט של בתי המשפט; את הטופס יש להשיב חתום למזכירות בית המשפט או לחטיבת המזכירויות בהנהלת בתי המשפט בירושלים, באמצעות פקס׳ 02-6555981.


ח׳ באדר התש״ע (22 בפברואר 2010)
  • משה גל, שופט
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.