חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הוראות בדבר הגשת כתב בי-דין

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוראות בדבר הגשת כתב בי-דין מתוך ספר החוקים הפתוח

הוראות בדבר הגשת כתב בי־דין

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984


י״פ תש״ע, 1570.


בתוקף סמכותי לפי תקנות 68(ב) ו־215ו לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (להלן – התקנות), אני מורה לאמור:


1.
בעל דין המגיש כתב בי־דין עם נספחים יפעל כדלקמן:
(1)
יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח;
(2)
יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה יירשמו בגופן ”David“, גודל 36;
(3)
בעל דין המגיש כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות, יסמן את הנספחים לכתב בי־דין, נוסף על האמור בפסקאות (1) ו־(2), באמצעות פורטל ”נט–המשפט“ באתר הרשות השופטת שכתובתו: www.court.gov.il.
2.
בעל דין יגיש לבית המשפט, לפי דרישת מזכירות בית המשפט, עותק אחד נוסף של בי־דין, המודפס בנייר, ויסמן את הנספחים לו בספרות ובאמצעות דגלוני סימון באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות; ואולם בעל דין המגיש כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות – סעיף זה יחול עליו למשך שישה חודשים בלבד מיום תחילתן של הוראות אלה.
3.
הוראה בדבר סימון נספחים לכתב בי־דין מיום י״ט בטבת התשס״ט (15 בינואר 2009) – בטלה.
4.
תחילתן של הוראות אלה שלושים ימים מיום פרסומן ברשומות.


כ׳ בטבת התש״ע (6 בינואר 2010)
  • משה גל, שופט
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.