חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית המשפט העליון

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הודעה בדבר הגשת כתבי בי-דין אלקטרוניים בבית המשפט העליון מתוך ספר החוקים הפתוח

הודעה בדבר הגשת כתבי בי־דין אלקטרוניים בבית המשפט העליון

לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984


י״פ תשע״ז, 9122; תשע״ח, 5898, 10779.


בתוקף סמכותי לפי תקנות 1, 215ו, ו־497ג1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד–1984 (להלן – תקנות סדר הדין האזרחי או התקנות), אני מודיע כי –


1.
[תיקון: תשע״ח, תשע״ח־2]
החל ביום ט״ו באלול התשע״ז (6 בספטמבר 2017) ניתן להגיש לבית המשפט העליון כתב בי־דין, למעט כתב בי־דין ראשון הפותח את ההליך, בדרך של הגשת כתב בי־דין אלקטרוני לפי פרק ט״ז3 לתקנות סדר הדין האזרחי, ובלבד שהיקפו הכולל אינו עולה על 70 עמודים.
2.
[תיקון: תשע״ח]
(א)
הגשה של כתב בי־דין אלקטרוני לבית המשפט העליון, תתאפשר רק לאחר הזדהות של המגיש באמצעות תעודה אלקטרונית להזדהות כאמור בסעיף 4(א) וליעד ההגשה המפורט להלן:
3.
המאפיינים של כתב בי־דין אלקטרוני, והדרישות הצורניות לגביו, הם אלה:
(א)
הוראות תקנות סדר הדין האזרחי בדבר מאפייני כתב בי־דין וצורתו יחולו על כתב בי־דין אלקטרוני, בשינויים המחויבים;
(ב)
כתב בי־דין אלקטרוני יוגש בקבצים מסוג pdf בלבד;
(ג)
כתב בי־דין אלקטרוני ומצורפיו ייחתמו באמצעות תוכנת חתימה שמתקיימת בה הוראת התקן XML Dsig; תוכנה העונה לדרישה זו ניתנת להורדה מאתר האינטרנט של בתי המשפט שכתובתו: www.court.gov.il.
4.
(א)
לצורך כניסה למערכת, מגיש כתב בי־דין אלקטרוני לבית המשפט העליון יזדהה אל מול המערכת הממוכנת, באמצעות אחת התעודות האלקטרונית להזדהות שלהלן:
(1)
תעודה שהנפיק ”גורם מאשר“ כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס״א–2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);
(2)
תעודה ממוחשבת לגישה וזיהוי (תמו״ז) המונפקת לבעלי תפקיד בשירות המדינה.
(ב)
לצורך הגשת כתב בי־דין אלקטרוני שנדרשת לגביו חתימה, יחתום המגיש על כתב בי־הדין וצרופותיו באמצעות חתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית.
5.
אגרת בית המשפט וכן כל תשלום אחר שיש לשלם לבית המשפט, ניתן יהיה לשלם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון; הרשאה לחיוב חשבון תימסר למזכירות בית המשפט מראש; טופס הרשאה לחיוב חשבון ניתן להוריד מאתר האינטרנט של בתי המשפט, ולהשיבו חתום למזכירות בתי המשפט.


ז׳ באלול התשע״ז (29 באוגוסט 2017)
  • מיכאל שפיצר, שופט
    מנהל בתי המשפט
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.