דברים רבה ה ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · ה · ו · >>


ו.    [ עריכה ]

דבר אחר:

"שופטים ושוטרים": אמר רבי אחא: בוא וראה:

שש מעלות היה לכסא של שלמה. מנין? שנאמר (מלכים א י יט): "שש מעלות לכסא".
ובפרשה זו כתובים ששה דברים בלא תעשה, ואלו הן:"
 • לא תטה משפט,
 • ולא תכיר פנים,
 • ולא תקח שוחד,
 • לא תטע לך אשרה,
 • ולא תקים לך מצבה,
 • ולא תזבח לה' אלהיך שור ושה".

הרי ששה.

והיה הכרוז עומד לפני כיסאו של שלמה.

 • כיון שהיה עולה מעלה הראשונה, היה כורז: לא תטה משפט.
 • מעלה השנייה היה כורז: לא תכיר פנים.
 • שלישית היה כורז: לא תקח שוחד.
 • רביעית, לא תטע לך אשרה.
 • חמישית, לא תקים לך מצבה.
 • ששית, לא תזבח לה' אלהיך.

אמר רבי חייא בר אבא: סדר הדין כך הוא: התובע תובע והנתבע משיב והדיין מכריע.

אמר רבי סימא: וצריך הדיין לשנות טענותיהם מפיו. ממי אתה למד? משלמה, שנאמר (מלכים א ג כג): "ויאמר המלך: זאת אומרת: זה בני החי ובנך המת! וזאת אומרת: לא! כי בנך המת ובני החי!"

אמר רבי יהודה בר' אלעאי: שמעתי שאם רוצה הדיין להושיב האנטדיקון יושיב. ואי זה אסור? שלא יהא אחד יושב ואחד עומד.

דאמר ר' ישמעאל: היה דיין והיו שני בני אדם באים אצלו לדין, אחד עשיר ואחד עני. יהא אומר: לבוש כשם שהוא לבוש, או הלבישו כשם שאתה לבוש.


"לא תכיר פנים": ר' אלעזר ורבי שמעון בן גמליאל:

 • ר' אלעזר אמר: אם היית יודע שהדין עמו אל תסבר לו פנים, שלא יהא אומר: מתחלה היה רוצה לזכותו.
 • ורבי שמעון בן גמליאל אמר: אם תדע שאין הדין עמו הסבר לו פנים שלא יהא אומר: מתחלה היה רוצה לחייבני.

אמר רבי חנינא:

והיאך הוא?

 • אם ראית את הדין מרומה חקרהו,
 • ואם ראית את הדין יוצא לאמיתו צדקהו.