דברים רבה ד ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · דברים רבה · ד · ד · >>


הוסף ביאור

ד.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מה כתיב למעלה מן הענין (דברים יא, כב): "כי אם שמור תשמרון וגו'" מהו את כל המצוה הזאת א"ר לוי זו קריאת שמע רבנן אמרי זו השבת שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה. ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כי אם שמור תשמרון" אמר בר קפרא הנפש והתורה נמשלה בנר הנפש דכתיב (משלי כ, כז): "נר ה' נשמת אדם" והתורה דכתיב (שם ו, כג) "כי נר מצוה ותורה אור" אמר הקב"ה לאדם הזה נרי בידך ונרך בידי נרי בידך זו התורה ונרך בידי זו הנפש אם שמרת את נרי אני משמר את נרך ואם כבית את נרי אני מכבה את נרך מנין דכתיב (דברים ד, ט): "רק השמר לך ושמר נפשך מאד" הוי "כי אם שמור תשמרון".

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף אמר ר"ש למה הדבר דומה לשני בני אדם אחד היה לו כרם בגליל ואחד וכו' (שוחר טוב יז) כך אמר הקב"ה לאדם תורתי בידך ונפשך בידי אם שמרת את שלי אני משמר את שלך אם אבדת את שלי אני מאבד את שלך הוי "כי אם שמור תשמרון".
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף א"ר יהודה בר סימא אם שמרת מאתים וארבעים ושמנה וכו' (מדרש תנחומא קדושים ו) עד נשברה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף מהו "כי אם שמור תשמרון" אמר הקב"ה אם שמרתם דברי תורה אני משמר אתכם מן המזיקין א"ר אבא בר זעירא אין בית רובע בחללו של עולם שאין בו כמה אלפים מזיקין וכל אחד פורמא נתונה בפניו שלא יביט באדם ויזיק ובשעה שעונותיו של אדם גורמין מעביר פורמא מפניו והוא מסתכל בו ומזיקו מנין שנאמר (תהלים נה, יט): "פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו'" אימתי "כי ברבים היו עמדי" ומי הם אלו המלאכים שהם משמרין את האדם אמר רבי יהושע בן לוי אוקוניא מהלכת לפני האדם והכרוזות כורזין לפניו ומה הן אומרים תנו מקום לאיקונין של הקב"ה ראה כמה שומרין משמרין אותך אימתי בשעה שאת משמר דברי תורה הרי נתתי לפניך שני דרכים ברכה וקללה. ברכה אם תשמעו לדברי. קללה אם לא תשמעו לדברי: