לדלג לתוכן

דברים רבה א יז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · א · יז · >>


יז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "רב לכם סב" זש"ה זה שאמר הכתוב (תהלים לז, ז): "דום לה' והתחולל לו וגו'" מהו "והתחולל לו" צפה להקב"ה כענין שנאמר (שם מב, ו) "מה תשתוחחי נפשי וגו' [הוחילי לאלהים]".

  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "והתחולל לו" א"ר תחליפא דקסרין מהו.
  • "והתחולל לו" אם באו עליך יסורין קבל אותן בחילה.
"אל תתחר במצליח דרכו" זה עשו שכתב בו (ירמיה יב, א): "מדוע דרך רשעים צלחה".
"באיש עושה מזמות" זה עשו שדן את בני אדם בערמה כיצד הדיין הזה של מלכות דן את הרוצח והוא אומר למה הרגת והוא אומר לא הרגתיו והוא שואל אותו ואומר ובמה הרגתו בסייף או ברומח או בסכין.
  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "דום לה' והתחולל לו" אמר רב יהושע בן לוי בשעה שבאו השונאים להחריב את ירושלים היו שם ששים רבוא של מזיקין והיו עומדים על פתחו של היכל לפגוע בהם כיון שראו את השכינה רואה ושותקת מנין שכתיב (איכה ב, ג): "השיב אחור ימינו מפני אויב" אף הם נתנו מקום אמר רבי יהודה בר סימון ראה אותו מחריב את ביתו ושותק לו ואתם מבקשין להזדווג לו עד עכשיו מתבקש לו שכר כיבוד אבותיו.

"רב לכם סב" מהו סב את ההר. אמר רבי חנינא הרבה סיבב עשו את הורו זה. זה אביו שהיה זקוק לו להאכילו. מנין (בראשית כה, כח): "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו". אמר רבי שמואל בר רבי גדליה אמר הקב"ה גמולות אני פורע בשעה שנתן יעקב דורון לעשו מה עשו א"ל (שם לג, ט) "יש לי רב" לא תצטער אמר הקב"ה בלשון הזה כבדו בלשון הזה אני אומר לו פנו מלפניו "רב לכם סב":