לדלג לתוכן

דברים רבה א טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

<< · דברים רבה · א · טז · >>

טז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "רב לכם סב את ההר הזה" זה שאמר הכתוב (תהלים ס, יא): "מי יובילנו עיר מצור". זו רומי ולמה דוד קורא אותה מצור. עיר שמצירה ומבצרה לישראל.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "עיר מצור" שמבוצרת מכל מקום שאין אדם יכול לכבוש אותה.

  • ד"א דבר אחר - פירוש נוסף עיר מצור. עיר שהכל מבצרין אותה

א"ר יוחנן היה דוד מתאוה ואומר מי יובילני עיר מצור מי יתן שאפרע ממנה אמר לו הקב"ה דוד ויכול אתה לה אמר לפניו רבש"ע מי נחני עד אדום אמר לפניו מי שכבר השליטני על אדום הוא משליט אותי אף על זו סגיאין ומנין ששלט דוד על אדום שנאמר (ש"ב ח, יד): "וישם באדום נציבים". מהו נציבים ר' סימון אמר קסטרס. רבנן אמרי אדריאנטין. א"ר יהודה בר סימון א"ל הקב"ה דוד יודע אני שידיך חדות וחרוצות ואני מבקש לרדות את עולמי בהם.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף דוד, אני צריך לה לדורות וכבר משה רבך בקש להזדווג בהן ואמרתי לו "רב לכם" רב יצוה לתלמידיו "סב את ההר הזה":