בראשית רבה פה ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

ג.    [ עריכה ]

ג ר"י בר סימון ורבי חנין בשם ר' יוחנן, כל מי שהוא מתחיל במצוה ואינו גומרה קובר את אשתו ואת בניו. ממי אתה למד, מיהודה. "ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע" וגו', היה לו להוליכו על כתיפו אצל אביו. מה גרם לו, קבר אשתו ובניו.

רבי הונא בשם ר"א בנו של ריה"ג, כל מי שמתחיל במצוה ואינו גומרה ואחר בא וגומרה, היא נקראת על שמו של שני, הה"ד (יהושע כד) "ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל", והלא משה העלם, שנאמר (שמות יג) "ויקח משה את עצמות יוסף עמו", אלא לפי שנגזר עליו שלא יכנס לארץ ואלו נטפלו בהם, לפיכך נקראת על שמם, "ואת עצמות יוסף" וגו'. מושלים אותו למה הדבר דומה, לליסטים שנכנסו למרתף אחד של יין, נטלו קנקן אחד ושתו, הציץ עליהם בעל המרתף, אמר להם: יערב לכם, יבושם לכם, ימתק לכם. שתיתם את היין, החזירו את הקנקן למקומה. כך אמר הקב"ה לשבטים, מכרתם את יוסף, החזירו עצמותיו למקומן. ד"א, א"ל יוסף, למקום שגנבתוני שם תחזירוני, "הלוא אחיך רועים בשכם", כן עשו בני ישראל, שנאמר (יהושע כד) "ואת עצמות יוסף אשר העלו בנ"י ממצרים קברו בשכם":