ביאור:תאריכים מנוח עד אברהם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לאחר שחישבנו את התאריך שבו היה המבול - 1656 לאדם - ניתן לדעת מתי נולדו הדורות הבאים - ע"פ בראשית יא:

תאריכי לידה[עריכה]

 • (י): "אלה תולדת שׁם שׁם בן-מאת שׁנה ויולד את-ארפכשׁד שׁנתים אחר המבול" - ארפכשד נולד שנתיים אחרי המבול, כלומר בשנת 1658 (שם היה אז בן 100, כלומר הוא נולד בשנת 1558; מסוף פרק ה ניתן להסיק, כמו שכתבנו למעלה, שנוח התחיל להוליד בשנת 1556; מכאן ניתן להסיק, ששם לא היה הבן הבכור; לפי זה, בבראשית י כא "ולשׁם ילד גם-הוא אבי כל-בני-עבר אחי יפת הגדול" , הכוונה היא, שיפת הוא הגדול ושם הוא אחיו, או ששם הוא הגדול מבין שני אחיו של יפת; לפי זה, סדרם של בני נוח הוא: יפת - שם - חם).‏[1]
 • (יב): "וארפכשׁד חי חמשׁ ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-שׁלח" - שלח נולד בשנת 1693.
 • (יד): "ושׁלח חי שׁלשׁים שׁנה ויולד את-עבר" - עבר נולד בשנת 1723.
 • (טז)): "ויחי-עבר ארבע ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-פלג" - פלג נולד בשנת 1757.
 • (יח): "ויחי-פלג שׁלשׁים שׁנה ויולד את-רעו" - רעו נולד בשנת 1787.
 • (כ): "ויחי רעו שׁתים ושׁלשׁים שׁנה ויולד את-שׂרוג" - שרוג נולד בשנת 1819.
 • (כב): "ויחי שׂרוג שׁלשׁים שׁנה ויולד את-נחור" - נחור נולד בשנת 1849.
 • (כד): "ויחי נחור תשׁע ועשׂרים שׁנה ויולד את-תרח" - תרח נולד בשנת 1878.
 • (כו): "ויחי-תרח שׁבעים שׁנה ויולד את-אברם את-נחור ואת-הרן" - אברם נחור והרן נולדו בשנת 1948.   

תאריכי פטירה[עריכה]

 • פלג נפטר בשנת 1996.
 • נחור נפטר בשנת 1997.
 • נח נפטר בשנת 2006.
 • רעו נפטר בשנת 2026.
 • שרוג נפטר בשנת 2049.
 • (לב): "ויהיו ימי-תרח חמשׁ שׁנים ומאתים שׁנה וימת תרח בחרן" - תרח מת בגיל 205, כלומר בשנת 2083.
 • ארפכשד נפטר בשנת 2096.
 • שלח נפטר בשנת 2126.
 • (יא): "ויחי-שׁם אחרי הולידו את-ארפכשׁד חמשׁ מאות שׁנה ויולד בנים ובנות" - מכאן, ששם נפטר בשנת 2158.
 • (יז): "ויחי-עבר אחרי הולידו את-פלג שׁלשׁים שׁנה וארבע מאות שׁנה ויולד בנים ובנות" - מכאן, שעבר נפטר בשנת 2187.

מכל הדורות שבין נוח לאברהם, שם ועבר האריכו ימים יותר מכולם. אולי זו הסיבה שחז"ל מדברים על "בית מדרשם של שם ועבר".

תאריכים בחיי אברהם[עריכה]

לאחר שחישבנו מתי נולד אברם - 1948 לאדם - ניתן לחשב את התאריכים שבהם קרו האירועים החשובים בחייו:

 • (יב, ד): "ואברם בן- חמשׁ שׁנים ושׁבעים שׁנה בצאתו מחרן" - כלומר בשנת 2023.
 • (טז, ג): "ותקח שׂרי אשׁת-אברם את הגר המצרית שׁפחתה מקץ עשׂר שׁנים לשׁבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישׁה לו לאשׁה" - כלומר בשנת 2033.
 • (טז, טז): "ואברם בן- שׁמנים שׁנה ושׁשׁ שׁנים בלדת-הגר את-ישׁמעאל לאברם" - ישמעאל נולד בשנת 2034.
 • (יז, א): "ויהי אברם בן-תשׁעים שׁנה ותשׁע שׁנים וירא ה' אל-אברם... וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו... ואברהם בן-תשׁעים ותשׁע שׁנה בהמלו בשׂר ערלתו. וישׁמעאל בנו בן-שׁלשׁ עשׂרה שׁנה בהמלו את בשׂר ערלתו" - כלומר בשנת 2047.
 • באותו פרק (טו-יז): "ויאמר אלהים אל-אברהם שׂרי אשׁתך לא-תקרא את-שׁמה שׂרי כי שׂרה שׁמה. וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו. ויפל אברהם על-פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה-שׁנה יולד ?! ואם-שׂרה הבת-תשׁעים שׁנה תלד?!" - ה' הבטיח לאברהם שיוליד בגיל 100, כלומר בשנת 2048; ושרה תהיה אז בת 90. מכאן ששרה נולדה בשנת 1958.
 • (כא ה): "ואברהם בן-מאת שׁנה בהולד לו את יצחק בנו" - יצחק נולד בשנת 2048.
 • (כב, כ-כג): "ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם-הוא בנים לנחור אחיך. את-עוץ בכרו ואת-בוז אחיו ואת-קמואל אבי ארם. ואת-כשׂד ואת-חזו ואת-פלדשׁ ואת-ידלף ואת בתואל. ובתואל ילד את-רבקה שׁמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם..." : אברהם קיבל את הבשורה על לידת רבקה לאחר עקידת יצחק, כלומר רבקה נולדה לפני האירוע הבא -
 • (כג, א): "ויהיו חיי שׂרה מאה שׁנה ועשׂרים שׁנה ושׁבע שׁנים שׁני חיי שׂרה" - חישבנו קודם ששרה נולדה בשנת 1958, והיא חיה 127 שנים; מכאן שהיא נפטרה בשנת 2085 (אברהם היה אז בן 137, ויצחק היה אז בן 37).
 • בפרק כד מסופר על נישואי יצחק ורבקה - הם היו אחרי שנת 2085 (בהמשך נראה מתי בדיוק).
 • (כה, ז)): "ואלה ימי שׁני-חיי אברהם אשׁר-חי מאת שׁנה ושׁבעים שׁנה וחמשׁ שׁנים ..."   - אברהם נפטר בשנת 2123. תאריך זה מאוחר יותר מהתאריכים שנזכרו בהמשך הספר, אך כפי שהסברנו (במאמר "אין מוקדם ומאוחר בתורה"), הפרשות בתורה מסודרות לפי סדר כרונולוגי של הנושאים שלהן - פרשת חיי אברהם קודמת מבחינת הזמן לפרשת חיי יצחק, למרות שיש ביניהן חפיפה מסוימת. התורה משלימה את פרשת חיי אברהם לפני שהיא מתחילה את פרשת חיי יצחק.
 • (כה, יז): ישמעאל נפטר בגיל 137, כלומר בשנת 2171.

את התאריכים הבאים נחשב במאמר "תאריכים בחיי יצחק ובניו".

הערות[עריכה]

 1. ^ וראו קטע:אבן עזרא על בראשית י כא

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-03-20.


קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/tarikim11