לדלג לתוכן

ביאור:משנה מסכת מדות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת מידות: מבנה בית המקדש השני[עריכה]

מבוא לסדר קדשים

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת מידות[עריכה]

מסכת מידות מתארת את המבנה הארכיטקטוני של מקדש הורדוס, הוא הבית השני לפני החורבן.

יש במסכת מחלוקות רבות, והדבר מעיד שנכתבה במאוחר, מפי המסורות השונות. גם התיאורים של יוסף בן מתתיהו, שהכיר את המקדש מקרוב, אינם תואמים תמיד את המסכת (אמנם גם יוסף סותר את עצמו כמה פעמים).

המסכת מצטטת פסוקים מספר יחזקאל ומספר מלכים, ומסיקה מהם על מבנה המקדש (ראו למשל פרק ד, משנה א ומשנה ד.) לכאורה אין בכך הגיון, שהרי ספר מלכים מתאר את מקדש שלמה וספר יחזקאל מתאר מקדש דמיוני (אולי המקדש השלישי), אבל יתכן שהורדוס בנה את המקדש בהתאם לפסוקים אלו. אמנם אין חפיפה מוחלטת בין בניין הורדוס לבין המקדשים המקראיים, אבל יתכן שכמה אלמנטים בכל זאת אומצו על ידו.

הבחירה של המשנה היא לפתוח את המסכת בתיאור המקדש בלילה (פרק א,) ובהמשך לתאר את פתיחת שער ההיכל (ראו ד, ב.) נראה שהתיאורים הללו נמסרו מפי כוהנים או לוויים ששהו במקדש, והכירו אותו מעבודתם. אם נניח שהמוסר הוא לוי יובן גם הדגש המופיע במסכת על השערים השונים (ראו פרק א חטיבה II.) כך גם אפשר להסביר מדוע קודש הקודשים אינו מופיע כמעט במסכת, שהרי לא היו נכנסים לשם כוהנים הדיוטות. בפרק א' למשל, מושם דגש ופירוט רב על בית המוקד, שהיה מקום הלינה של הכוהנים במקדש.

בחירה נוספת היא לתאר בפתיחת המסכת ובסופה את הכוהנים והלוויים בקלקלתם: בן לוי ישן על משמרו, כהן שאירע לו קרי (שניהם בפרק א, משנה ב ומשנה ט) - וכן כהן שנפסל מהעבודה ע"י הסנהדרין (ה, ד.) בחירה זו מדגישה את עליונותם של החכמים, יושבי לשכת הגזית, על פני הכוהנים והלויים. זאת גם הסיבה שלאחר שתיארו בפירוט, בפרקים ג-ד, את המזבח ואת ההיכל - חוזרים בפרק ה לתיאור העזרה ובמיוחד ללשכת הגזית, שבה יושבים חכמי הסנהדרין.

לאחר פרק א, שבו מתואר בית המקדש בשעות הלילה שבהן אינו פעיל, מתחילה המסכת לתאר את המבנה שלו מבחוץ פנימה: הר הבית מתואר בפרק ב, פרק ג מוקדש למזבח העולה, ופרק ד מתאר את ההיכל, אבל כמעט שאינו מזכיר את קודש הקדשים, אלא מרחיב בתיאור הגישה לפעולות האחזקה במבנה. פרק ה חוזר לעזרה, ומסיים בתיאור הסנהדרין בלשכת הגזית.

ראו גם:

תכנית המקדש השני, מועתקת מויקיפדיה. נוצרה שם ע"י משתמש SVGB.

מבנה המסכת בפירוט[עריכה]

פרק א: "בשלושה מקומות" - המקדש בלילה וחיי החול בו

 1. שמירה
 2. שערים
 3. בית המוקד

פרק ב: "הר הבית" - הר הבית והעזרה

 1. הר הבית, שעריו וכתליו
 2. כלל ויוצאים מהכלל
 3. עזרת הנשים
 4. מעזרת הנשים לעזרה

פרק ג: "המזבח" - העזרה והמזבח

 1. המזבח
 2. בין האולם ולמזבח

פרק ד: "פתחו של היכל" - ההיכל

 1. פתח ההיכל
 2. תאים
 3. עליה
 4. חתכים בהיכל

פרק ה: "כל העזרה" - העזרה ולשכותיה

 1. מבנה העזרה
 2. הלשכות בעזרה