ביאור:משנה מסכת אבות

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת אבות: אגדה ומוסר[עריכה]

מבוא לסדר נזיקין

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת אבות[עריכה]

ההחלטה להקדיש מסכת לעניינים שאינם הלכתיים מוכיחה היטב את הטענה שביסוד ההלכה עומדים שיקולים שאינם הלכתיים בעצמם.

המסכת מציגה ערכים מטא-הלכתיים, המובילים את האדם בין השאר גם לקיום ההלכה. בין ערכים אלו ניתן למצוא גם מצוות מרכזיות, כמו תורה, עבודת המקדש וגמילות חסדים, שנראות בעיני חז"ל כחשובות ובסיסיות יותר מאחרות. ואכן, רבות מהאמרות במסכת מוקדשות למצוות לימוד התורה ולמצוות גמילות החסדים.

הפרק הראשון במסכת מתאר את השתלשלות התורה שבעל פה כמסורת מדוייקת שניתנה למשה בסיני. אבל תוך כדי התיאור הזה עצמו טוענת המשנה גם לכך שנוספו במהלך הדורות שכבות רבות מעבר למסורת עצמה.

הפרק השני מציג את אמרותיהם של הנשיאים ואת אמרותיהם של תלמידי החכמים האחרים, הקשורים למסורת שאינה נשיאותית, ובכך מתאר את ריבוי וגיוון המסורות בזמן המשנה.

פרק ג מוקדש ללימוד התורה ולגמילות החסדים, ומציג אותן זו לעומת זו. פרק ד מציג את אי השלמות של העולם הזה, שאין בו שכר ללומדי התורה ולמקיימיה. פרק ה הוא למעשה אוסף של מיונים מושגיים של רעיונות שונים הערוכים לפי מספרים. בתחילתו ניכרת משמעות מיוחדת למספר 10, המייצג את הצדיקים ואת הרשעים בתורה.

פירוט הפרקים[עריכה]

פרק א: "משה קיבל תורה" - המסורה מסיני עד חורבן בית המקדש

 1. מסיני עד אנשי כנסת הגדולה
 2. שמעון הצדיק והזוגות הראשונים - עד מרד החשמונאים
 3. שאר הזוגות - עד הלל (תקופת הורדוס)
 4. מהלל עד חורבן בית המקדש

פרק ב: "רבי אומר" - דברי הנשיאים מול דברי ר' יוחנן בן זכאי ותלמידיו

 1. דברי הנשיאים
 2. רבן יוחנן בן זכאי ותלמידיו

פרק ג: "עקביא בן מהללאל" - תורתם של שאר חכמי יבנה

 1. יראת שמים
 2. מצוות תלמוד תורה לכל אדם
 3. מצוות לימוד תורה לחכמים
 4. ערכים נוספים לצד לימוד התורה
 5. מתורת ר' עקיבא
 6. המיזוג בין הערכים השונים

פרק ד: "בן זומא" - העולם הנסתר מהעין

 1. הכבוד ושפלות הרוח
 2. מניעים ללימוד התורה
 3. דין וגבורה
 4. העושר והשכר בעולם הזה
 5. לומד התורה וחבריו
 6. העולם הזה והעולם הבא
 7. יחס למי שנמצא במצוקה
 8. הלומד, המלמד וגילם
 9. העולם הזה והשאול

פרק ה: "בעשרה מאמרות" - פרק המספרים – כולו סתם משנה

 1. המספר 10 - הצדיקים והרשעים בהסטוריה התנכ"ית
 2. שביעיות
 3. טטראדרמות - רביעיות
 4. זוגות
 5. סיום