ביאור:מלכים א ה יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

ויחכם מכל האדם[עריכה]

כשספר מלכים מתאר את חכמתו של שלמה, הוא גם משווה אותו לאנשים מסויימים:

(מלכים א ה יא): "וַיֶּחְכַּם מִכָּל הָאָדָם, מֵאֵיתָן הָאֶזְרָחִי, וְהֵימָן, וְכַלְכֹּל, וְדַרְדַּע, בְּנֵי מָחוֹל; וַיְהִי שְׁמוֹ בְכָל הַגּוֹיִם סָבִיב"

מי הם אנשים אלה?

1. ייתכן שהם היו אנשים " "מפורסמים בדורו לחכמים גדולים, וחכמת שלמה עלתה על כולם" " ( מצודות ) . ואכן, שניים מהם נזכרו בספר תהלים, שחובר בערך באותו דור כאנשים שחיברו מזמור משכיל :

 • (תהלים פח א): "שיר מזמור לבני קרח, למנצח על מחלת לענות, משכיל להימן האזרחי"
 • (תהלים פט א): "משכיל לאיתן האזרחי"

אולם, אנשים עם שמות מאד דומים נזכרו גם בדור אחר לגמרי, (דברי הימים א ב ו): "ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע, כלם חמשה"( פירוט ). זרח היה בנו של יהודה, שנולד עוד לפני ירידת יעקב ובניו למצרים (אגב, אחיינו של זרח נקרא חמול , (בראשית מו יב): "ובני יהודה: ער ואונן ושלה ופרץ וזרח; וימת ער ואונן בארץ כנען, ויהיו בני פרץ חצרן וחמול"; וייתכן שהוא קשור ל מחול הנזכר בפסוק שלנו (דעת מקרא, בשם ר' משה זיידל) ). מאז ועד שלמה עברו מאות שנים, ולא מסתבר שבניו של זרח עדיין היו בחיים. אם כך, הכתוב משווה את שלמה לדמויות הסטוריות. אבל אם כך, מדוע להשוות אותו דווקא לבני זרח? וכי בכל ההסטוריה הישראלית לא היו אנשים חכמים יותר?!

2. אפשר לפרש, שאותם בני זרח עדיין חיו בימי שלמה. זה מסביר מדוע הכתוב מזכיר דווקא אותם - ללמדנו ששלמה היה חכם יותר אפילו מארבעת הזקנים המופלגים הללו.

 • אולם, נס כה גדול היה בוודאי נזכר בתנ"ך בפירוש.

3. ייתכן שהפסוק מדברי הימים מתייחס לצאצאים לא-ישירים של זרח, שחיו בתקופת שלמה: " וּבְנֵי זֶרַח זִמְרִי - הבן של זרח היה זמרי, וצאצאי זרח שחיו בזמן שלמה היו אֵיתָן וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וָדָרַע " (רש"י בדברי הימים) . ולפי זה: " "בני מחול - היו יודעים ליסד מזמורים האמורים במחולות שיר שהיו הלוים אומרים על דוכנם מזמורים שיסדו בספר תהילים (מזמורים פח פט) משכיל לאיתן האזרחי ומשכיל להימן האזרחי" " ( רש"י כאן) . אולם יש להקשות (ע"פ ישראל באתר ויקיטקסט ):

 • מדוע הפסוק בדברי הימים מזכיר את צאצאי זרח שהיו בזמן שלמה, כשמדברים על תקופה אחרת בזמן זרח בן יהודה?
 • איך הפסוק מסיים כֻּלָּם חֲמִשָּׁה שמשמע שהיו לזרח חמישה בנים באותו דור, והרי היה לו רק אחד, את זמרי!

4. ייתכן שהפסוק שלנו מדבר על צאצאים של זרח, בניו של אדם בשם מחול , שנקראו על-שם צאצאיו הראשונים של זרח (מלבי"ם בדברי הימים) ; אמנם זה מוזר שאדם יקרא לארבעה מבניו על-שם ארבעה אחים, אבל זה אפשרי. ויש שראו כאן רמז לגלגול נשמות - אֵיתָן וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וָדָרַע היו בני זרח, וחזרו בגלגול בימי שלמה, ולכן קראו להם באותם שמות (ע"פ ישראל באתר ויקיטקסט ).

5. וחז"ל דרשו שאכן מדובר בדמויות הסטוריות: " "מכל האדם זה אדם הראשון, איתן האזרחי זה אברהם, הימן זה משה, וכלכל זה יוסף, ודרדע זה דור המדבר, מחול שנמחל להם על מעשה העגל" " ( רש"י ע"פ מדרש אגדה בפסיקתא) .

 • אולם, לפי זה קשה, מדוע לא נזכרו דמויות אלו בשמותיהם המוכרים?
 • ועוד: לפי זה, איך אפשר להסביר את שמותיהם של בני זרח? וכי זרח היה נביא, שקרא לארבעה מילדיו על-שם העתיד?

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל[עריכה]

 • מדרש רבה מגילת קהלת - פרשה ז : ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב: - מאדם הראשון. ויחכם מכל האדם. מה היתה חכמתו של אדם הראשון? את מוצא, כשביקש הקדוש ברוך ... ( cache )
 • בס"ד : ... רבתי פרשה יד. והרי שלמה היה חכם מכל האדם, גם יותר ממשה רבנו, וכמו שלמדו חז"ל מהפסוק: ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב: ... ( cache )
 • שתי תקופות במלכות שלמה : ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכול ודרדע בני מחול; ויהי שמו בכל הגויים סביב. 6. (י 24 - 25) וכל הארץ מבקשים את פני שלמה, לשמוע את חכמתו אשר נתן אלוהים בליבו. ( cache )
 • ימי בן המצרים : 27 יולי 2011 ... ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. (ספר מלאכים א' ה', ... ( cache )
 • אלוף בצלות ואלוף שום ג€“ ויקיפדיה : איתן האזרחי מופיע בספר מלכים א (ה,יא), שם נאמר על שלמה המלך: " ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב". באותו הקשר נכתב ביצירה גם ... ( cache )
 • רבינו בחיי על בראשית הקדמת המחבר : ומצינו שמתוך חכמתו. הגדולה שלמד מן התורה חבר שלשה ספרים והם משלי ושיר השירים. וקה. לת. ,. והוא אמרו. (. מלכים א ה יא. ) ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי. והימן וכלכל ודרדע בני ... ( cache )
 • עיוני תפילה : " ויחכם מכל-האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי-שמו בכל-הגוים סביב" ( מלאכים א ה, יט). ופירש"י שם "מכל האדם, זה אדם הראשון, איתן האזרחי, זה אברהם, הימן, זה משה ... ( cache )
 • הסופרים והיועצים של התנ"ך : 29 דצמבר 2009 ... אולם במקרא הוא מוזכר רק פעם אחת במלכים פרק ה' פס' יא ששם כאשר מתרברב המקרא בחכמת שלמה מצויין באופן ספציפי " ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן ... ( cache )
 • המאור לאגדה : ובספ"ר פי' שקודם שחטא לנטות לתאות, מלך בעליונים בקרב אנשי המעלה (כסא ה') והגיע לדביקות בשכל הפועל, ולזה רמזו ויחכם מכל האדם, מאיתן זה משה, ואח"כ ירד מדרגה אחר מדרגה, ... ( cache )
 • תגובות דורשים לגייר את בת פרעה | רוחמה וייס Ynet : 24 דצמבר 2010 ... ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול... כאן צריך תיקון קטן: איתן הזרחי (בנו של זרח), והימן וכלכל ודרע בני חמול. אם כן: לפי דה"א ומל"א - איתן ... ( cache )
 • מעשה מלכת שבא : שנאמר ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול[ג€�71] וג[ומר] וכ[תיב] ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם[ג€�72]. מיד לקחה עמה מאה ועשרים ככר זהב טהור ובשמים ... ( cache )
 • בפרק זה של סקירת הספרות שלושה חלקים : " ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגויים" על פי פרשנויות פסוק זה מתאר את קיומה של משפחה מקצועית העוסקת במחול ונגינה. עדות לשינוי ביחסם ... ( cache )
 • ראשית תולדות ישראל / משה ליב ליליינבלום : ... ו"במוצא דבר" ט' הוא מחזק את דבריו אלה ע"פ הכתובים: "ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרדע כלם חמשה", " ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע", ואומר, כי החכמים ... ( cache )
 • ו : 29 יוני 2009 ... "ואיתן והימן וכלכל ודרע" - כולם בימי דוד ובימי שלמה היו והיו חכמים ביותר ועל זה נאמר (מלכים א' ה') ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול להלן ... ( cache )
 • הסופרים והחוזים של עידן התנ"ך ֲ« המולטי יקום של אלי אשד : 23 דצמבר 2009 ... אולם במקרא הוא מוזכר רק פעם אחת במלכים פרק ה' פס' יא ששם כאשר מתרברב המקרא בחכמת שלמה מצויין באופן ספציפי " ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן ... ( cache )
 • תהלים מה ג : 28 יוני 2009 ... נמצא כמוהו בין ילדי הטבע, כמו במעלת הדבור והחכמה, צריך לקחת משלים מבני אדם, כמו שיאמר ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל, הנה חכם אתה מדניאל, ... ( cache )
 • מלכים א : יא ויחכם, מכל-האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכול ודרדע, בני מחול; ויהי-שמו בכל-הגויים, סביב. יב וידבר, שלושת אלפים משל; ויהי שירו, חמישה ואלף. יג וידבר, על-העצים, מן-הארז אשר ... ( cache )
 • קטגוריה:תהלים פח א ג€“ ויקיטקסט : 28 יוני 2009 ... (מלכים א' ד') ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויסדו מזמורים ונקבעו בספר תהלים לכך נקראו בני מחול כך מצאתי בפירושים מדוייקים ... ( cache )
 • בבא בתרא טו א ג€“ ויקיטקסט : 28 ספטמבר 2008 ... והא אמר רב כו' - גבי ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי וגו' (מלכים א ד) איתמר וכן הך דהימן זה משה אהימן דההוא קרא איתמר דכתיב ביה והימן וכלכל וגו': תרי הימן הוו ... ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת חקת : ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול (מ"א ה יא). מכל האדם, מאדם הראשון. ומה הייתה חכמתו? את מוצא, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם, נמלך ... ( cache )
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ : שקדמו בישראל לשלמה: " ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי ומהימן וכלכל ודרדע בני מחול" ( מלכים א' ה, יא). אבל אנו מוצאים גם יותר מזה. מאז דורו של ישעיהו מדובר במעמד מיוחד ... ( cache )
 • מלבי"ם על תהלים מה ג€“ ויקיטקסט : 31 מאי 2011 ... נמצא כמוהו בין ילדי הטבע, כמו במעלת הדבור והחכמה, צריך לקחת משלים מבני אדם, כמו שיאמר ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל, הנה חכם אתה מדניאל, ... ( cache )
 • more "ויחכם מכל האדם מאיתן " :
 • הימן האזרחי : מלכים א ה יא: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. תהלים פח א: שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי. ( cache )
 • איתן האזרחי : מלכים א ה יא: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. דברי הימים א ב ו: ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה. תהלים פט א: משכיל ... ( cache )
 • Trembling Before Gd : ... האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול וידוע מה שדרשי חז"ל על קרא זה מגודל חכמתו ממי נתכוין הקרא, שודאי מי שכופר ומסתפק ח"ו בחכמתו של שלמה הוא אפיקורס גמור שכופר בנביאים, ... ( cache )
 • היה היה איש חכם - משפט שלמה : 23 ספטמבר 2007 ... ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים: ויחכם מכל-אדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי-שמו בכל הגוים סביב: וידבר שלשת אלפים ... ( cache )
 • תוכן העניינים : מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. וידבר. שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף. וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון. ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול (מ"א ה יא). מכל האדם, מאדם הראשון. ומה הייתה חכמתו? את מוצא, שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לבראות את האדם, נמלך ... ( cache )
 • דרדע : מלכים א ה יא: ויחכם [שלמה] מכל האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי שמו בכל הגוים סביב. קבוצת-אב: צאצאים של מחול. פריטים אחרים בקבוצת האב: איתן הימן כלכל ... ( cache )
 • כרך ראשון: מוצא דבר / זאב יעבץ : ... חכמתו "מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע " (מ"א ה', י'-י"א). ובלי ספק לא פרט הכתוב את שמות ארבעת בני זרח האחרונים לפני קהל קוראיו עם בני ישראל לולא התפרסמו בקרבם לחכמים ... ( cache )


תגובות[עריכה]

מבני זרח = הָאֶזְרָחִי

לאמור כי בני זרח הם אֵיתָן הָאֶזְרָחִי וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וְדַרְדַּע בְּנֵי מָחוֹל

-- daian moshe, 2012-05-11 10:01:50

פרץ יצא בגבורה מתמר אשת יהודה

וזרח יצא בחכמה מתמר אשת יהודה

ואמנם טובה חכמה מגבורה אבל גבורתו של פרץ היא גבורת יהוה אשר יש בה חכמת אלהים כאשר לדוד ושלמה בנו

-- daian moshe, 2012-05-11 10:05:55


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:ויחכם מכל האדם


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-05-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/ma-05-11