לדלג לתוכן

אבן עזרא על שמות יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והיה לך" -

יש חולקין על אבותינו הקדושים, שאמר כי:

  • "לאות" ו"לזיכרון" - על דרך (משלי א ט): "כי לוית חן הם לראשך, וענקים לגרגרותיך".
  • גם: (דברים ו ח): "וקשרתם לאות על ידיך" - כמו: (משלי ו כא): "קשרם על (לוח) לבך תמיד".
  • גם: (דברים ו ט): "וכתבתם על מזוזות ביתך" - כמו: (משלי ז ג): "כתבם על לוח לבך".

ומה שיהיה לאות ולזיכרון, שיהיה שגור בפיך, כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים.

ואין זה דרך נכונה, כי בתחילת הספר כתוב: (משלי א א): "משלי שלמה". והנה, כל מה שהזכיר הוא דרך משל. ואין כתוב בתורה שהוא דרך משל, חלילה, רק הוא כמשמעו. על כן לא נוציאנו מידי פשוטו, כי בהיותו כמשמעו, איננו מכחיש שקול הדעת כמו (דברים י טז): "ומלתם את ערלת לבבכם", שנצטרך לתקנו לפי הדעת.

ואמר ר' משה הכהן, כי "יד", ברוב המקרא, היד השמאלית: (ישעיהו מח יג): "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים", (שופטים ה כו): "ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים". ודברי הקבלה חזקים, ואין צריכין חזוק.