תרומת הדשן/א/קפה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
<< · תרומת הדשן · א · קפה· >>

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום בו בוצעה ההגהה האחרונה.

שאלה קפה[עריכה]

שחט אווזא אחת ומצא אחר שחיטה קנה של גמי רך ועגול תחוב אורכו לאורך הוושט ונשחטה הקנה ההוא עם הוושט יפה גם הסכין נמצא יפה כשירה השחיטה או לאו:

תשובה יראה דאין להכשיר שחיטה זה כלל משום דקי"ל שהיית העוף במשהו כמו שחיטתה שהרי אם מצא חצי קנה פגום והוסיף עליו כל שהו כשר ובנ"ד א"א בלא שהייה משהו שהרי בשעה שחתך הגמי הפסיק בשחיטת הסימן ואע"ג שכל זמן שעסק בשחיטה הוליך והביא עד שגמר מ"מ איקרי שהייה כה"ג וראייה פשוטה מהא דפרק השוחט שהה במיעוט הסימנים מהו ורבו הפתרונים אהך בעיא והפירוש שהוא עיקר פירש הר' אושעיא הלוי דבעי כגון ששחט בהמה בסכין רע וכשנחתך רוב סימן הראשון מאריך הוא בחתיכת מיעוט הסימן כשיעור שהייה קודם שמתחיל לחתוך בסימן השני אי אמרינן דמה שהוא שוהה בחתיכת מיעוט סימן הראשון הוי כאילו שוהה בחתיכת יד או רגל דבהמה שמכוין לשחיטה או לא אמרינן הכי וסלקה בתיקו. הא קמן אע"ג דעוסק כל זמן בשחיטה ומוליך ומביא אם שיהה בחתיכה שאין תורת שחיטה הוי שהייה וכ"ש בחתיכת גמי דאפילו מגוף הבהמה אינו וא"ת מאן לימא לן דשהה בחתיכת גמי דילמא לעולם חתך הוושט והגמי בבת אחת ושוה בשוה ממש וא"כ לא פסק חתיכת הסכין אפי' רגע אחת מן הסימן. נראה דע"כ אין לומר הכי שהרי הסימן הוא מתוח בשעת שחיטה והגמי אינו מתוח כי איננו מחובר אל הלחי והגוף והדבר ידוע שכל דבר רך שפוגע בו חידוד סכין אם הוא מתוח נחתך מהר יותר משאם לא היה מתוח ולכך הואיל והגמי ג"כ רך הוא ואיננו מתוח ע"כ חידוד הסכין שהה לחותכו יותר מבחתיכת הסימן ונמצא שלא נחתכו שוה בשוה ממש. הנראה לע"ד כתבתי: