תרגום על קהלת יא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · תרגום על קהלת · יא · >>

(א) אושיט לחם פרנסותך לעניי דאזלין בספינן על אפי מיא ארום בתר עידן יומין סגיאין תמן תשכח אגריה לעלמא דאתי.

(ב) הב חולק טב מן זרעא לחקלך בתשרי ולא תתמנע מלמזרע אף בכסליו ארום לא תנדע מה יהא בישא עלוי ארעא אי חרפי נצחן אי אפילי.

(ג) אין מתמלין ענניא מטרא עלוי ארעא מערן ית מייהון בגין זכותא דצדיקיא ואין לית זכו בדרא ההוא בימא ובמדברא נחתן דלא יתהנון מנהון בני אנשא ואי אתגזר מן שמיא למנפל מלכא ויעטוהי מן שררותהון מן קדם מימרא דשמיא הוי ואי סובער וכפנא בדרומא או בציפונא אתר דאתגזר למתקיימא ההיא עיטא תמן משתלחא למהוי.

(ד) גבר דנטיר חרשין וקוסמין לא יעביד טב לעלם ודמסתכל במזליא לא מגבי אגר ארום חרשין מתילין לרוחא דלא מתפס בידוי דבר נש ומזליא מתילין לענני שמיא דאזלו ולא תייבין.

(ה) היכמא דליתך ידע איכדין יהלך רוח נשמתא דחיי בגוף עולימא שלילא דשרי במעינא דאמיה מעבר והיכמא דלא תנדע או דכר או נוקבא עד זמן דאתיליד היכדין ליתך ידיע ית עובדא דיי דעבד בחוכמתא ית כולא.

(ו) ביומי עולמתך תיסב איתתא דתוליד בנין ולעידן סיבותך לא תשבוק את חולקך מלמילד בנין ארום לא אשתמודע לך אידין מנהון אתבחר למהוי טב הדין אי דין אי תרויהון כחדא טבין.

(ז) ובסים נהורא דאורייתא וטב לאנהרא עיינין חשיכין למחזי יקר אפי שכינתא דעתיד לאנהרא אפי צדיקיא מן זיו שכינתא ולמהוי שופריהון כשמשא.

(ח) ארום אם יומין סגיאין חיי אנשא בכולהון חזי ליה למחדי ולמעסק באורייתא דיי יהא דכיר ית יומי חשוכא דמותא ולא ייחוב ארום סגיאין אינון יומיא דישכוב שכיבא בבית קבורתא דחמי ליה לקבלא דינא מן שמיא בחיוהי די רחים כל זמן דייתי עלוהי פורענותא על הבלותא די עבד.

(ט) חדי עולימא ביומי עולמתך ויהי לבך טב עלך ביומי רביותך ואזיל בענותנותא עם אורחי לבך ותהי זהיר בחזיוני עינך ולא תסתכל בביש ואשתמודע לך ארום על כל אלין עתיד יי לאעלותך בדינא.

(י) ותעדי רגיז מלבבך ולא תגרום ביש על בסרך ארום עולימות יומי ויומי אוכמות שער הבלו.


<< · תרגום על קהלת · יא · >>