תרגום על קהלת ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · תרגום על קהלת · ה · >>

(א) לא תבהל על מימרך לשבשא ית מלי פומך ולבך לא יוחי לאפקא ממלל בעידן דאת מצלי מן קדם יי ארום יי שליט על כל עלמא ויתיב על כורסי יקריה בשמי מרומא דאנת יתיב על ארעא בגין כן יהון מלי פומך קלילן.

(ב) ארום היכמא דאתי חלמא על הרהורי לבא בסגיאות גוונן קל שטיא כדין בסגיאות פתגמין בטלין.

(ג) בעידן דתדר נדרא קדם יי לא תעכב לשלמותיה ארום בגין כן לית רעוא דיי בטפשיא מן בגלל דמעכבין נדריהון ולא משלמין ואנת ית די תנדר שלם.

(ד) טב לך די לא תנדר מן די תנדר ולא תשלם.

(ה) לא תנבל ית מימר דפומך למגרם דין גהינם על בסרך וביום דינא רבא לא תיכול למימר קדם מלאכא אכזרא דרדי בך ארום שלותא היא למה דין יתקף רוגזא דיי על קל מימקך דאתאמר בגנותא ויחבל ית עובדי ידך.

(ו) ארום בסגיאות חלמין דנביאי שקרא והבלין דבעלי חרשין ומלין סגיאין דרשיעיא לא תהימן ארום חכימיא צדיקיא תהי משמש ומנהון תתבע אולפן ומן קדם יי תהי דחיל.

(ז) אין אניסות מסכנין וגזלתא ודין וצדקתא תחמי בקרתא לא תתמה בלבך למימר איכדין רעתא דיי על כל אלין ארום אל אדיר על שמי מרומא נטיר עובדי בני אנשא בין טב לבישתא ומי קדמוי משתלחין גוברין גוותנין ותקיפין למרדי ברשיעיא ולמהויהון מתמנן רבנין עלויהון.

(ח) ומותר שבח פולחנות ארעא על כולא היא דבעידן דמרודין בני מלכותא ומלכא מתיהב בפצחיהון מן קדמיהון אין לית ליה עבור למיכל ההוא מלכא לגבר פלח בחקלא מתעביד עבד משתעביד.

(ט) גבר תגר די רחים למקני כסף ומרי פרגמטיא לא ישבע למצבור כסף ומן די רחים למכנוש ממון יתיר ליה ליה שבח בעלמא דאתי אין לא יעביד מניה צדקתא בדיל דלית ליה אגר עלל למיכל אף דין הבלו.

(י) בזמן דסגי טבותא בעלמא סגיאן אוף בני אנשא דייכלונה ומה הנאה אית למרהא דיצברינה אין לא יעביד מנה טבותא בגין די יחזי בעלמא דאתי יהבית אגרהא בעינוי.

(יא) בסימת דמיכת גברא די פלח למרי עלמא בלב שלים ואית ליה ניחא על בית קבורתיה אין זעירות שנין ייחי אין סגיאות שנין בתר דפלח למרי עלמא בעלמא הדין לעלמא דאתי אגר עובדי ידוי יחסין וחוכמת אורייתא דיי לגבר דעתיר בחוכמתא היכמא דמעסק בה בעלמא הדין ואשתדל באולפנא כדין תנוח עלוהי על בית קבורתיה ולא תשבקיניה בלחודוהי היכמא דלא שבקת אתתא לגוברא בלחודוהי לדמכא.

(יב) אית בישותא מרעיתא חמית בעלמא הדין תחות שמשא ולית ליה אסו גבר דיכנוש עתרא ולא עביד מניה טב לסוף יומיא ההוא עתרא נטיר ליה לאבאשא ליה לעלמא דאתי.

(יג) וההוא עתרא די ישבק לבריה בתר מותיה חהובד על די קנא ליה בגון בישש ולא יתקיים ביד בריה די יוליד ולא אשתאר ליה בידוי מדעם.

(יד) היכמא די נפק ממעי אמיה ערטילי בלא כסו ובלא מדעם טב כדין יתוב למיזל לבית קבורתיה חסיר מן זכותא היכמא די אתא בעלמא הדין ומדעם אגר טב לא יקבל בטורחיה לסוברא עמיה לעלמא דהוא אזיל למהוי לזכו בידיה.

(טו) ואוף דא בישתא מרעיתא ולית לה אסו דכל קביל דאתא לעלמא הדין חסיר מן זכותא כדין ייזיל לעלמא ההוא ומה מותר הוה ליה די ורח לקבלת רוחיה.

(טז) אוף כל יומוהי בחשוכא שרא בדיל דלחמוהי בלחודוהי טעים ובנסים סגי חזי ובמרעין ורגיז הוו חיוהי.

(יז) והא די חזית אנא טבא הוא לבני אנשא ודשפיר להון למעבד בעלמא הדין דייכלון וישתון מן טורחתהון בדיל דלא לאושטא ידא באניסא וחטוף ולמיטר פתגמי אורייתא ולמיחן עניי נכסא מן בגלל דיחזון טבתא בכל טורחתהון די טרחו בעלמא הדין תחות שמשא מניין יומי חיוהי דגבר די יהב ליה יי במזליה ארום הוא חולקיה ולית אחורן בר מניה.

(יח) אוף כל אנש דיהב ליה יי עותר ונכסין ואשליטיה יי למיכל מניה בעלמא הדין ולמעבד מניה צדקתא ולקבלא אגר שלים בעלמא דאתי ולמברח בטורחיה עם צדיקיא הא דא מתנא דאתיהיבה ליה במזליה מן קדם יי הוא.

(יט) ארום לא יומין סגיאין חיי אנש די ידכר ית יומי חיוהי כמה מנהון עתידין למהוי טבון וכמה מנהון עתידין למהוי בישן מטול דלא יתמסרו לבני אנשא ארום מן קדם יי אתגזר עלוהי כמה יומין יסתגיף וכמה יומין יהי בחדות לביה.


<< · תרגום על קהלת · ה · >>