לדלג לתוכן

תרגום יונתן/מלכים א/ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

טו ואתער שלמה והא חלמא ואתא לירושלם וקדם קדם ארונא קימא דיי ואסיק עלון ונכיס נכסת קודשין ועבד משתיא לכל עבדוהי:

טז בכן אתאה תרתין נשין פונדקן למידן קדם מלכא וקמא קדמוהי:

יז ואמרת אתתא חדא בבעו רבוני אנא ואתתא הדא יתבן בביתא חדא וילידת עמה בביתא:

יח והוה ביומא תליתאה למילדי וילידת אף אתתא הדא ואנחנו כחדא זכאין לית נוכרא עמנא בביתא אלהין תרתין אנחנו בביתא:

יט ומית בר אתתא הדא בליליא דשכיבת עלוהי:

כ וקמת בגו ליליא ונסיבת ית ברי מלותי ואמתך דמכא ואשכיבתיה לותה וית ברה מיתא אשכיבת לותי:

כא ואקימת בצפרא לאונקא ית ברי והא מית ואסתכלית ביה בצפרא והא לא הוה ברי דילידית:

כב ואמרת אתתא אוחרנתא לא כן ברי חיא ובריך מיתא ודא לדא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא ודינן קדם מלכא:

כג ואמר מלכא דא אמרא דין ברי חיא ובריך מיתא ודא אמרא לא כן בריך מיתא וברי חיא:

כד ואמר מלכא איתו לי חרבא ואיתיאו חרבא לקדם מלכא:

כה ואמר מלכא פסוקו ית רביא חיא לתרין גזרין והבו פלגא לחדא ופלגא לחדא:

כו ואמרת אתתא די ברה חיא למלכא ארי אתגללו רחמהא על ברה ואמרת בבעו רבוני הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה ודא אמרא אף דילי אף דילך לא יהיה פסוקו:

כז ואתיב מלכא ואמר הבו לה ית רביא חיא ומקטל לא תקטלוניה היא אמיה:

כח ושמעו כל ישראל ית דינא דדן מלכא ודחילו מן קדם מלכא ארי חזו ארי חוכמתא מן קדם יי במעוהי למעבד דינא: