חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל״ט–1979


ק״ת תשל״ט, 1822.


בתוקף סמכותנו לפי סעיף 1 לחוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), תשל״ט–1979, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 1 לחוק האמור, אנו מתקינים תקנות אלה:


1.
תוקף לעסקאות
עסקה במקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית (להלן – המועצה), או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך תהיה תקפה על אף האמור בחוק המקרקעין, תשכ״ט–1969, או בכל דין אחר ואף אם היא לזמן ותהיה נגמרת אף בלא רישום.
2.
פטור ממסים
עסקה כאמור בתקנה 1 תהיה פטורה מכל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עסקה במקרקעין.
3.
פטור ממס בולים
הסכם לעשות עסקה כאמור בתקנה 1 יהיה פטור ממס בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, תשכ״א–1961.


ו׳ באלול תשל״ט (29 באוגוסט 1979)
  • משה נסים
    שר
    ממלא מקום שר המשפטים
  • אהרן אבוחצירא
    שר הדתות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.