חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות) (הוראת שעה), התש״ף–2020


ק״ת תש״ף, 1466


בתוקף סמכותי לפי סעיפים 12(ד) ו־21(ב) לחוק כלי הירייה, התש״ט–1949, ולאחר התייעצות עם שר הביטחון, אני מתקין תקנות אלה:


הוראת שעה
על אף האמור בתקנה 3 לתקנות כלי הירייה (תוקפם של רישיונות), התשס״ג–2002 (להלן – התקנות העיקריות), תוקפו של רישיון אשר תקופת תוקפו מסתיימת בתקופה שמיום פרסומן של תקנות אלה (תקנות אלו פורסמו ביום 27.5.2020) עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), מוארך בזה כדלקמן:
(1)
רישיון שפג תוקפו ביום ח׳ בסיוון התש״ף (31 במאי 2020), לרבות רישיון שתוקפו הוארך מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), התש״ף–2020, מוארך עד יום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020);
(2)
רישיון שפג תוקפו ביום ח׳ בתמוז התש״ף (30 ביוני 2020), מוארך עד יום י׳ באב התש״ף (31 ביולי 2020).


ד׳ בסיוון התש״ף (27 במאי 2020)
  • אמיר אוחנה
    השר לביטחון פנים
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.