חלק מפרויקט ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד)

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד) מתוך ספר החוקים הפתוח

תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש״ן–1990


ק״ת תש״ן, 614; תשנ״ב, 1066.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק הדיינים, התשט״ו–1955, בהסכמת נשיא בית הדין הרבני הגדול ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:


ענינים שיידונו בדיין אחד [תיקון: תשנ״ב]
בענינים דלהלן ידון בית דין רבני אזורי בדיין אחד:
(1)
ענינים שלא על ריב –
(א)
קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה; הצדדים יחתמו על הבקשה במעמד הדיין או יאשרו את דבר חתימתם בפניו;
(ב)
בקשה משותפת לאישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג–1973;
(ג)
בקשה לאישור צוואה מחיים, שניתן לאשרה לפי דין־תורה;
(ד)
בקשה לאישור חלוקת עזבון בהסכמה, שניתן לאשרה לפי דין־תורה;
(ה)
הזמנת בעלי דין ועדים וכפיית התייצבות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות), התשט״ז–1956;
(ו)
(ז)
עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בדיין אחד.
(2)
צווים לעיקול נכסים או לעיכוב יציאה מהארץ –
(א)
מקרים בהם הוכח, להנחת דעתו של הדיין, כי קיים צורך דחוף לדון בענין;
(ב)
ביטול צו לעיקול נכסים או צו לעיכוב יציאה מהארץ בתנאים שהוסכם עליהם בין הצדדים;
(ג)
ביטול צו לעיקול נכסים, שניתן על ידי אותו דיין בשבתו כדיין אחד.
(3)
ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שיידון בדיין אחד –
(א)
ענין שבעלי הדין הסכימו עליו שידון בדיין אחד ובית הדין אישר שהענין ראוי, לפי דין תורה, להיות נדון בדיין אחד.
(4)
ענייני סדר ומינהל –
(א)
קביעת מועדים לדיון ודחייתם;
(ב)
מינוי אפוטרופוס לדין;
(ג)
הוראות בדבר המצאת כתבי בית דין, לרבות תחליף המצאה;
(ד)
הוראות בדבר פרסום הודעות והזמנות ופטור מחובת פרסום;
(ה)
קביעת סדר הדיון, זימון עדים, סיכומים ומועדים להגשת כתבי בית דין;
(ו)
מתן אישורים בקשר לדיון;
(ז)
אישור בקשות לעיון בתיק.
(5)
עניינים הנדונים במעמד צד אחד –
(א)
מתן צווים זמניים בענינים דחופים הנידונים בשלושה, לפני שנקבע להם הרכב, אם הוכח לדיין כי השהיית הדיון עלולה לגרום למבקש הצו נזק שאין לו תקנה או נזק חמור;
(ב)
אישור וקיום מסמכים שאינם בבחינת פסק דין.


כ״ד בניסן התש״ן (19 באפריל 1990)
  • זבולון המר
    השר לעניני דתות
ויקיטקסט   אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי.  במידת הצורך היוועצו בעורך-דין.