תולדות תנאים ואמוראים/ב/ר' בנימין בר יפת

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ר' בנימין בר יפת[עריכה]

היה תלמידו דר' יוחנן כברכות לח: תהי בה ר"ז וכי מה ענין ר"ב בר יפת אצל רח"בא - ור"ב בר יפת לא דיין - לא מהדר, ומזה אנו רואין שהיה תלמידו דר"י אף שלא היה תלמיד מובהק כרח"בא.

ובשבת נג. כתובות עז. כי סליק ר"ז אשכחיה לר"ב בר יפת דיתיב וקאמר משמיה דר"י, וכן ר"ב בר יפת א"ר כפסחים נד., פסחים פ"ב ה"ה, תנחומא לך-י ובב"ר פ"מג-ג גרס בשם ר' יונתן וצ"ל ר' יוחנן, וברכות לג. אמר ר"ב בר יפת שאל ר' יוסי [ב"ר חנינא] את ר' יוחנן בצידן.

וכן אמר ר"ב בר יפת אר"א כתענית כט:, יומא כט., מגילא טז:, סנהדרין ז., שבועות יח:, חולין נ: נב: לגרסת הרא"ש, ובירושלמי סנהדרין פ"א ה"א ר' בא ור"ב בר יפת היו להם דין ובאו אצל ר' יצחק וזיכה את ר"ב בר יפת.