תולדות תנאים ואמוראים/א/ר' אלעזר בן אנטיגנוס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושר' אלעזר בן אנטיגנוס[עריכה]

(אמורא דא"י בדור השני).

הוא היה תלמידו דר' אלעזר בר' ינאי ואמר תמיד בשמו כגיטין לא. מאי מע"ל ר' יוחנן אמר מע"ל של בדיקה ר"א בן אנטיגנוס אומר משום ר"א בר' ינאי מע"ל של הנחה, ובחולין ט. אומר משום ר"א בר' ינאי, וכן חולין נה: חולק רב"בח אם ר"א בן אנטיגנוס שאמר משום ר"א בר' ינאי, וכן שם נו: אומר משום ר"א בר' ינאי אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה, וכביצה לד. איתא המאמר להיפוך שר"א בר' ינאי אומר משמו וצ"ל כמו בחולין וכן הוא בדק"ס, ובר"שי שם נפל ג"כ הטעות הזה ור"שי כיון בלשונו הקדוש לתקן שבל נטעה לומר שהוא תנא ולכן אומר ה"ג אר"א וכו', ובזה סרה קושיית סה"ד, ובשבת קג: אמר משום ר"א בן יעקב וצ"ל ר"א בר' ינאי וכן הוא בהרי"ף ובקד"ס, וכן מצינו הרבה פעמים בירושלמי שאמר בשם ר"א בר' ינאי כברכות פ"ב ר"הו, מעשרות פ"ד ה"ג, גיטין פ"ג ה"ח, ב"מ פ"ז ה"ד, ובברכות פ"ה סה"ב ר' זעירא ר"א בן אנטיגנוס בשם ר' ינאי צ"ל ר"א בר' ינאי.