תולדות תנאים ואמוראים/א/אנטונינוס

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפושאנטונינוס[עריכה]

(קיסר רומי אוהבו דרבינו הקדוש).

כבר הארכנו בערך ר' יהודה הנשיא, וכאן נרשום אך המקומות שנזכר בש"ס ומדרשים. כברכות נז:, סנהדרין צא. צא:, ע"ז ו. ו: ובירושלמי שביעית פ"ו ה"א, ובמגילה פ"א מי"א שנתגייר ע"פ רבי, וב"ר פע"ה-ה, פפ"ד-ג ואס"ד פ"א-טז.

וביוחסין ערך ר' אנטונינוס מביא שנזכר במכלתא מס' דויהי בשלח שאמרו שם א"ר אנטונינוס למלך שהוא דן על הבימה, ובסה"ד גורס ר' אנטיגנוס וכן מביא ממכילתא בשלח פ"א ר' אנטיגנוס אומר ג' היו. והרב משכיל לאיתן מביא שגרסת הגר"א ר' אנטונינוס, וכולם שגו בזה והאמת כגרסת הילקוט שם שרבי יספר מעשה מאנטונינוס אוהבו. וזה באמת כונת הגר"א שם רבי אומר ג' - הוסיף אנטונינוס עוד אחד, וכבר האריך בזה הגאון בעל ערך מלין בערך אנטונינוס. ומה שמביא הרב דאה"וו בפירושו מדות סופרים צד 33 ודחה כלאחר יד את כל דבריו הוא ללא צדק ובלי שום ראיות, כמו שדחה דבריו היקרים בדבר אנטונינוס דלא היה מארקוס אורליוס אנטונינוס כדאת הגרון שי"ר ובדא מלבו דברים שאין להם שחר וכבר הארכתו בערך ר' יהודה הנשיא.

ובקה"ר פ"י-ה נזכר אנטונינוס זעירא בר בריה דאנטונינוס רבה ששאל לרבי מי ימות קודם וא"ל אנא.