שמות רבה יט ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · יט · ב · >>

הוסף ביאור

ב. [עריכה]

דבר אחר "זֹאת חֻקַּת הַפָּסַח" זה שאמר הכתוב (תהלים קיט, פ) יהי לבי תמים בחקיך אמר דוד רבון העולם כשאני עוסק בחקיך לא יהא רשות ליצר הרע להציץ בי שנאמר (שם פו, יא) הורני ה' דרכך אהלך באמתך שלא יטעה אותי יצר הרע ואני מתבייש מן הצדיקים ועוד שמתוך שהוא מטעה אותי אני מונע עצמי מדברי תורה ואני בא להשמיע תלמודי לפניך וקטנים ממני הם משיבין ואומרין אינו כך ואני מתבייש אלא עשה לבי אחד כדי שיהא עוסק בתורה בתמות הדא הוא דכתיב יהי לבי תמים בחקיך למען לא אבוש. דבר אחר יהי לבי תמים בחקיך זה חקת הפסח וחקת פרה אדומה למה ששניהן דומין זה לזה בזה נאמר זאת חקת הפסח ובזה נאמר (במדבר יט, ב) זאת חקת התורה ואי אתה יודע איזו חקה גדולה מזו משל לשתי מטרונות דומות שהיו מהלכות שתיהן כאחת נראות שוות מי גדולה מזו אותה שחברתה מלוה אותה עד ביתה והולכת אחריה כך בפסח נאמר בו חקה ובפרה נאמר בה חקה ומי גדולה הפרה שאוכלי פסח צריכין לה שנאמר (שם, יז) ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת הוי כל בן נכר לא יאכל בו: