שמות רבה ג ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · שמות רבה · ג · ד · >>

הוסף ביאור

ד. [עריכה]

"ויאמר משה אל האלהים מי אנכי" אמר רבי יהושע בן לוי משל למלך שהשיא את בתו ופסק ליתן לה מדינה ושפחה אחת מטרונית ונתן לה שפחה כושית אמר לו חתנו לא שפחה מטרונית פסקת ליתן לי כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבון העולמים כשירד יעקב למצרים לא כך אמרת לו (שם מו, ד) "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה" ועכשיו אתה אומר לי לכה ואשלחך אל פרעה לא אנכי הוא שאמרת לו ואנכי אעלך גם עלה. דבר אחר מי אנכי רבי נהוראי אומר אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא אתה אומר לי לך והוצא את ישראל היכן אני משכים בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצנה מנין לי לספק במאכל ובמשתה כמה חיות יש בהן כמה מעוברות יש בהן כמה תינוקות יש בהן כמה מיני מזונות התקנת להם להחיות שבהן כמה מיני רכוכין התקנת למעוברות כמה קליות ואגוזין התקנת לתינוקות והיכן פירושו של דבר זה בשיר השירים שנאמר (שיר א, ז) "הגידה לי שאהבה נפשי" אמר לו הקדוש ברוך הוא מן חררה שהיא יוצאת עמהן ממצרים מספיק להן שלשים יום אתה יודע איך אני עתיד להנהיגם. דבר אחר מי אנכי אמר לפניו רבונו של עולם היאך אני יכול ליכנס למקום לסטים ולמקום הורגי נפשות הוי מי אנכי כי אלך אל פרעה וגו' וכי אוציא את בני ישראל מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם אמר לו הקדוש ברוך הוא כי אהיה עמך אין אומר אהיה עמך אלא למי שהוא מתיירא וזה לך האות כי אנכי שלחתיך ובדבר הזה תהיה ניכר שאתה שלוחי לפי שאהיה עמך וכל מה שתרצה אעשה אני בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה מה שאמרת באיזה זכות אוציאם ממצרים הוי יודע שבזכות התורה שהן עתידים לקבל על ידך בהר הזה הם יוצאים משם. דבר אחר האלהים מהו שאמר לו כי אנכי שלחתיך אמרו רבותינו זכרונם לברכה סימן לגאולה הראשונה שבאנכי ירדו ישראל למצרים שנאמר (בראשית מו, ד) "אנכי ארד עמך מצרימה" ובאנכי אני מעלה אתכם וסימן לגאולה האחרונה שבאנכי הם מתרפאין והן עתידים להגאל שנאמר (מלאכי ג, כג) "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא":