לדלג לתוכן

שיחות הר"ן/צה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשידע שהשם שנותנין לו לאדם הוא לפי הפעלה שיש לו לאדם לעשות בעולם.

ויש אחד שעושה הפעלה שלו בחצי שנים שיש לו, וצריך לקרא לו שם אחר, דהינו: שם חדש,

כי השם שנותנין לאדם הוא לאחר מותו לבושין שלו, כי השם הוא בחינת לבושין כמו שכתוב (ישעיהו מ"ב, ח'): "אני ה' הוא שמי וכבודי" וכו', "כבודי" זה בחינת לבושין, כי רבי יוחנן קרא למאנה "מכבדותא" (שבת דף קיג:):

כי הקדוש ברוך הוא נקרא הוי"ה, כי בשם הוי"ה נתהוה כל העולמות, אבל למעלה מכל העולמות אין לו שם כי למעלה מכל העולמות אי אפשר להשיג אותו; וזהו: "כי הגדלת על כל שמך אמרתך" (תהלים קל"ח, ב'), "אמרתך" – זו הפעלה, כי במאמר נברא העולם (אבות ה, א), דהינו: הפעלה הינו לפי הפעלות של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל העולמות הוא גדול מכל השמות שיש לו יתברך. כי למעלה מכל העולמות אין לו שם כלל, וזהו "כי הגדלת על כל שמך אמרתך":

וזהו שכתוב לעתיד לבוא (ישעיהו ס"ב, ב'): "וראו כל העמים צדקך וכו' וקורא לך שם חדש", כי האמות יהיו רואים הפעלה שיהיה לישראל ויקראו להם "שם חדש". כמו כן יש אחד שעושה הפעלה שלו לפי השם שיש לו בחצי שניו ועושה אחר כך פעלות חדשות וצריך לקרא לו שם חדש. ויש בזה סודות גדולים ונוראים מאד מאד. וזהו שקורין לחולה שם אחר. כי השם שיש לו מקדם כבר עשה הפעלה שלו כפי אותו השם שהיה לו והיה ראוי לו למות לפיכך קוראין לו שם אחר שיהיה לו פעלה אחרת ויוכל לחיות עוד כמה שנים על ידי שקוראין לו שם אחר כדי לעשות הפעלה כפי אותו השם:

ועל כן משה רבנו עליו השלום היה לו כמה שמו, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (מגילה יג, א), כי בכל פעם עשה הפעלה שלו כבר לפי השם והיה צריך בכל פעם שם אחר לעשות פעלות אחרות, כנזכר לעיל: