שולחן ערוך יורה דעה ריז כט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · ריז · כט · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

הנודר מהעיר אסור ליכנס לעיבורה דהיינו תוך שבעים אמה ושירים:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(לה) לעיבורה. ואף על גב דלענין שאר דברים תוך התחום דין עיר עליו כמו שנתבאר בא"ח ס"ס תצ"ו ור"ס תקע"ד ולקמן סי' רכ"ח סוף סעיף ל"ג בהג"ה שאני הכא בנדרים דהלך אחר לשון בני אדם שאינו אלא תוך שבעים אמה ושירים. וכן כ' מהרש"ל פ' כל הבשר סי' נ"ג:באר היטב

(כב) לעיבורה:    ואע"ג דלענין שאר דברים תוך התחום דין עיר עליו כמ"ש באורח חיים סוף סימן תצ"ו וריש סימן תקע"ד ולקמן סי' רכ"א סוף סעיף ל"ג בהג"ה שאני הכא בנדרים דהלך אחר ל' בני אדם שאינו אלא תוך ע' אמה ושירים עכ"ל הש"ך.▲ חזור לראש