לדלג לתוכן

שולחן ערוך יורה דעה סט יט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אחר שנמלח הבשר והודח -- מותר ליתנו אפילו במים שאינן רותחים. ויש מי שמצריך ליתנו במים רותחין. והמנהג כסברא ראשונה וכן עיקר (ב"י וד"ע).

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(עח) ויש מי שמצריך ליתנו במים רותחין. כדי לחלוט ולצמת הדם שנשאר בתוכו ולהכי הביא המחבר סברא זו דהיכא דאפשר יש לחוש לעשות כן וכמ"ש בב"י ודעת הר"ב דאין לחוש לכך כלל וכמבואר בדבריו בת"ח סוף כלל ט"ו והטעם דהואיל ששהה שיעור מליחה כבר יצא כל דמו ומה שיוצא אח"כ אע"פ שהוא אדום אינו אלא מוהל בעלמא:
 

באר היטב

(סד) רותחין:    כדי לחלוט ולצמת הדם שנשאר בתוכו.

(סה) עיקר:    הטעם דכבר יצא כל דמו ומה שיוציא אח"כ אע"פ שהוא אדום אינו אלא מוהל בעלמא.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש