שולחן ערוך יורה דעה טז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך יורה דעה · טז · ה · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

האם הוא כרוך אחריה – חזקה שהיא אמו.
(אבל מן הספק אין בחוששין. טור)
.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ה) אם הוא כרוך אחריה חזקה שהיא אמו פי' לענין איסורא אבל לענין מלקות לא מהני כרוך עד דידעינן בודאי שהיא אמו וכ"כ מהרש"ל פ' אותו ואת בנו סי' ח' וכן הוא בהדיא בש"ס בבכורות (דף כד.) דאפילו כרוך אחריה ויונק ממנה אסור ואינו לוקה וזה שכתב בסעיף ב' איסור אותו ואת בנו נוהג בנקבות שזה בנה ודאי והיינו למלקות וכדמשמע שם וע"ל סימן שי"ו (סעיף ד).


(ו) אבל מן הספק אין חוששין אפילו לאיסורא אפילו הוא דומה ממש בתואר האם או בשאר סימנים שבגוף כ"כ מהרש"ל שם.באר היטב

(ב) חוששין: היינו לענין איסורא אבל לענין מלקות לא עד דידעינן בודאי שהיא אמו. וכתב מהרש"ל אפילו אם הוא דומה בתואר האם או בשאר סימנים שבגוף אפילו הכי אין חוששין.▲ חזור לראש