שולחן ערוך חושן משפט שלז ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך חושן משפט · שלז · ז · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: מאירת עיניים (סמ"ע) · שפתי כהן (ש"ך) · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · קצות החושן · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יכול הפועל לאכול יותר משכרו כגון ששכרו אינו אלא דינר יכול לאכול קישות או כותבת שוה סלע ומ"מ מלמדין אותו שלא לעשות כן כדי שלא ימנעו מלהשכירו:

הגה: וי"א דוקא ששכרו לעשות כל היום אבל אם לא שכרו רק ללקוט קישות אחד לא יאכלנו ואפילו שכרו כל היום לא יאכל קישות הראשון שליקט אלא יתן תחלה לכליו של ב"ה ואח"כ יאכל הוא (טור ס"ו):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

יכול לאכול קישות או כותבות שוה סלע כו':    כן הוא ג"כ ל' הגמ' והפוסקים ונראה דל"ד קאמרי' קישות א' אלא אפי' הרבה נמי אלא משום דבגמ' איכא מ"ד דאפי' לא שכרו אלא לקישות א' יכול לאוכלו ואפי' שוה יותר משיעור שכרו מ"ה נקט גם הטור והמחבר קישות א' אע"פ דלא קי"ל כאותו מ"ד וכדמסיק מור"ם:

וי"א דוקא כו':    הא דכ' מור"ם וי"א אדברי המחבר ושניהן הן דברי הטור ר"ל לאפוקי ב"י דכ' דהרי"ף והרמב"ם לא ס"ל כן:

קישות א' לא יאכלנו:    דבעינן אכילה בשעה שנותן לכליו של ב"ה והרי זה לא יתן:

ש"ך - שפתי כהן

(ג) וי"א דוקא כו' הא דכ' מור"ם וי"א אדברי המחבר ושניהן הן דברי הטור ר"ל לאפוקי ב"י דכתב דהרי"ף והרמב"ם לא ס"ל כן עכ"ל סמ"ע ולא דק קצת דב"י כתב דגם הם ס"ל כאיסי מדהשמיטו ע"ש:


ט"ז

באר היטב

(ח) וי"א:    הא דכת' הרמ"א וי"א אדברי המחבר ושניהן הן דברי הטור ר"ל לאפוקי ב"י דכת' דהרי"ף והרמב"ם ג"כ [ס"ל כן]. שם. (* א"ה נ"ל דכצ"ל ונסתלקה תמיהת הש"ך ע"ש וק"ל).

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש