שולחן ערוך אורח חיים תכה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


שולחן ערוך אורח חיים · א· >>

שולחן ערוך אורח חיים · תכה · א · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

ראש חודש שחל להיות בשבת -- ערבית שחרית ומנחה מתפלל שבע ואומר יעלה ויבא בעבודה אואינו מזכיר של שבת ביעלה ויבא. ומוציאים שני ספרים וקורין בראשון בשבעה בסדר היום גובשני קורא מפטיר "וביום השבת...ובראשי חדשיכם" עד סוף הפרשה.

דומפטירין "השמים כסאי". (ואם מזכיר של ראש חודש עיין לעיל סימן רפ"ד סעיף ב'). חוץ מראש חודש אלול שחל להיות בשבת השמפטירין "עניה סוערה" .

הגה: וויש אומרים השמים כסאי (טור ומרדכי פרק בני העיר ומנהגים) זוכן נוהגים במדינות אלו אבל ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין שמעו (אבודרהם ומרדכי פרק בני העיר ומנהגים) ויש אומרים השמים כסאי חוכן עיקר במקום שאין מנהג (תרומת הדשן סימן י"ט ומנהגי מהרא"ק). ואם אירע ראש חודש בד' פרשיות מפטירין בשל פרשה (מנהגים). ועיין לקמן סימן תרפ"ה.

מפרשים

ט"ז

ואינו מזכיר של שבת. עיין סי' תפ"ה מזה:

וי"א השמים כסאי. כי יש בה תרתי דהיינו ר"ח ונחמות ירושלים ג"כ כמו בענייה סוערה:

מגן אברהם

(א) וי"א השמים כסאי:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם עניה סוערה (לבוש סי' תקפ"א):

(ב) וכן עיקר:    וכן נהגו בפוזנא (לבוש):

באר היטב

(א) ובשני:    לשון מנהגים ומניחים ספר תורה שנייה אצלה ואו' חצי קדיש על שניהם.

(ב) השמים:    ואז מפטירין בכי תצא רני עקרה וגם ענייה סוערה. לבוש.


משנה ברורה

(א) ואינו מזכיר וכו' שהרי כבר הזכיר שבת בברכה רביעית:

(ב) שבעה בסדר היום דלכתחלה אין מפטיר עולה למנין שבעה וכדלעיל סי' רפ"ב ס"ד:

(ג) ובשני קורא ומניחין ספר שני אצל ספר ראשון ואומר חצי קדיש על שניהם:

(ד) ומפטירין השמים וכו' ששם נזכר מענין ר"ח ואם שכח וקרא בהפטרה של שבוע קורא אחריה השמים כסאי ואם נזכר אחר שכבר בירך ברכות אחרונות קורא אותה בלי ברכה:

(ה) שמפטירין עניה וכו' מפני שאין לדלג ז' דנחמתא עיין לקמן סי' תכ"ח ס"ח:

(ו) וי"א השמים וכו' דבהפטרה זו יש בה תרתי זכרון ר"ח ונחמות ירושלים:

(ז) וכן נוהגים וכתבו האחרונים דאעפ"כ אין לדלג אחת מז' דנחמתא וע"כ כשיפטירו בפ' תצא ברני עקרה יסיימו גם בעניה סוערה הכתובה אחריה:

(ח) וכן עיקר במקום שאין מנהג ועיין בביאור הגר"א שדחה סברא זו מהלכה ופסק כדעה ראשונה דמפטירין שמעו:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש