שולחן ערוך אורח חיים שא ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · שא · ו · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · מגן אברהם · באר היטב · משנה ברורה · ביאור הלכה · כף החיים · באר הגולה

שולחן ערוך

עריכה

ההולך לשמור פירותיו מותר לו לעבור במים בהליכה אבל לא בחזרה:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

עריכה

אבל לא בחזר'. דכאן אין שייך מכשול לעתיד לבא דדוק' בהעברה שם דשמירת ממונו לא הוי דברי הרשות לגמרי כן נתן הב"י הטעם ולעד"ן דכאן בשביל שאדם בהול על ממונו לא ימנע עצמו ללכת שם לעתיד לבא משא"כ בעשיית מצוה ובמה שמצינו כאן בדבר מצוה חשש מכשילן לעתיד ק' למה לא חשבי' עולא בהדי ג' דברים שהתירו סופן משום תחילתן בפ"ק דביצה דף י"א וצ"ע:


 

מגן אברהם

עריכה

(ח) לשמור פירותיו:    דשמיר' ממונו נמי קצת מצוה היא עיין סי' רמ"ח:
 

באר היטב

עריכה

(ה) לשמור:    דשמירת ממונו נמי קצת מצוה הוא עי' סי' רמ"ח.
 

משנה ברורה

עריכה

(יד) לשמור פירותיו:    דשמירת ממונו נמי הוי קצת מצוה ומ"מ לא התירו בחזרה דאינו דבר מצוה כ"כ ומשום שלא תהא מכשילו לעתיד לבוא לא שייך בזה דמאי איכפת לן אם ימנע ולא יחוס על ממונו וגם בודאי לא ימנע מללכת לשמור דאדם בהול על ממונו:

(טו) לעבור במים:    ובלבד שלא יוציא ידיו וכו' כדלעיל בס"ד:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש