שולחן ערוך אורח חיים רכ ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · רכ · ב

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

היפה ותענית לבטל חלום רע זכאש לנעורת.

הגה: ודוקא בו ביום ואפילו בשבת. ועיין לקמן סימן רפ"ח:

מפרשים

מגן אברהם

(ג) יפה תענית:    ותשוב' עמו (ס"ח) ועיין ברבה קהלת ומ"מ אין מחויב להתענות דהא שמואל אמר החלומות שוא ידברו (רשב"א סי' קל"ב):


(ד) ואפי' בשבת:    כ' ע"ת בשם כ"ג מה"ב דאם יש י' שמתענין בשבת מתפללין מנחה בקול רם ולומר ענינו בסוף התפלה ולע"ד דאין נכון לעשות כן עכ"ל ועמ"ש סוף סימן קי"ט ובטור סימן זה ובסימן תקס"ו:

באר היטב

(ג) יפה תענית:    ותשובה עמו ספר חסידים. ומ"מ אין מחויב להתענות אלא רשות הרשב"א. ובשבת אין להתענות אלא חלום שחלם על עצמו ולא שחלם לחבירו עליו עיין שכנה"ג בסי' רפ"ח.


משנה ברורה

(ה) יפה - עוברות ומניקות אין להורות להם להתענות רק יפדו בממון [פמ"ג]:


(ו) תענית - אבל דוקא כשעושה תשובה עמו כי התענית מועיל כמו קרבן לחטא מה קרבן אינו מועיל בלי תשובה שנאמר זבח רשעים תועבה אף תענית חלום וכו' [ס"ח]:


(ז) כאש לנעורת - ומ"מ אין מחויב להתענות אלא רשות:


▲ חזור לראש