שולחן ערוך אורח חיים מג ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אורח חיים · מג · ח · >>

מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אם שכח תפילין בראשו ועשה בהם צרכיו מניח ידו עליהן עד שיגמור עמוד הראשון ויוצא וחולצן וחוזר ונכנס:

מפרשים

מגן אברהם

(טו) עד שיגמור:    דעמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן וסילון החוזר מביא האדם לידי ירקון:

באר היטב

(יב) הראשון:    ועמוד החוזר מביא האדם לידי הדרוקן וסילוק החוזר מביא האדם לידי ירקון.


משנה ברורה

(כו) עד שיגמור — דעמוד החוזר מביא האדם לידי הדרוקן וסילון החוזר מביא האדם לידי ירקון:

ביאור הלכה

כף החיים

(לא) סעיף ח: מניח ידו עליהם עד שיגמור וכו' — דאם יפסיק מיד – יבא לידי חולי הדרוקן, דעמוד החוזר מביא אדם לידי הדרוקן, וסילון החוזר מביא אדם לידי ירקון. ט"ז ס"ק ח ומגן אברהם ס"ק ט"ו. והוא הדין בשכח והשתין בבית הכסא קבוע ותפילין בראשו, גומר סילון ראשון, דסכנה היא. פרי מגדים במשבצות זהב אות ח'. פתחי עולם אות י"ט:


(לב) שם: מניח ידו עליהם וכו' — והוא שלא יהיה ידו מטונפת או מלוכלכת, אלא ירחץ ידו בכלי שיש שם ואחר כך יניח ידו עליהם, וכמו שכתב הרמב"ם פרק י מהלכות ספר תורה הלכה ח, יעו"ש. ואי משום שידיו טמאות מפני רוח רעה שבבית הכסא, יאחוז בגדו בידו ואחר כך יגע בהם, ועל כן צריך לומר מה שכתב כאן: ומניח ידו, רוצה לומר ידו ובגדו וכדרך שכתב הט"ז בס"ק א. יפה ללב אות ח':
▲ חזור לראש