שולחן ערוך אבן העזר כח טז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · כח · טז · >>

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

קידש במלוה ובעל סתם בפני עדים שראו שנתייחד עמה צריכה גט מספק:

הגה: והוא הדין אם קידש בפחות מפרוטה ובעל וכל כיוצא בזה (הר"ן פ' המדיר):

מפרשים

חלקת מחוקק

(כט) וכל כיוצא בזה:    היינו בקידש על תנאי ובעל ואפי' הטעתו בתנאי וכן קטן שקידש והגדיל ובעל ומיהו קשה דלקמן סי' ל"א ס"ט פסק בפחות מש"פ צריכה גט שודאי בעל לשם קדושין וכאן משמע דאינה צריכה גט רק מספק ולקמן אכתוב בשם הר"ן דכולם אינם רק קדושי ספק לבד בקדושי קטן וקטנה עיין שם:

בית שמואל

(מג) צריכה גט מספק:    עיין סוף סימן ל"א מ"ש ומ"ש בהג"ה וה"ה אם קידש בפחות מפרוטה היינו כסף פחות מפרוטה דאל"כ בלא בעל הוי קידושי ספק שמא ש"פ במקום אחר:


באר היטב

▲ חזור לראש