לדלג לתוכן

רש"י על תהלים קמג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"באמונתך" - להאמין הבטחה שהבטחתני

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי רדף אויב נפשי" - כלומר אם חטאתי לך הרי לקיתי וכנגד כל ישראל נאמר מזמור זה

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ישתומם" - לשון אוטם ותמהון כמו ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם (יחזקאל ג') ותשב תמר ושוממה (שמואל ב י"ג)

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"זכרתי ימים מקדם" - שהפלית לנו נסים רבים

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כארץ עיפה" - בגולה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כלתה רוחי" - המתאוה ואינו משיג קרוי כליון עינים וכליון רוח

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בבקר" - בצמוח הגאולה (מצאתי) "הודיעני דרך זו" - נשאתי נפשי אליך שתקבל שאלתי (סא"א)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אליך כסיתי" - תלאותי אני מכסה מכל אדם להגידם אליך